• Değerli Velimiz,
   Bu rehber, Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi`ni daha iyi tanımanız amacıyla hazırlanmıştır.
   Okulumuzun eğitim felsefesini, genel işleyişini düzenleyen süreç ve uygulamalara ilişkin bilgileri bulabileceğiniz bu rehber; öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili tüm uygulamaları, titiz bir eğitim anlayışının getirdiği bakış açısı ile iletişimin önemi göz önünde tutularak hazırlanmıştır.
   Öğrencilerimizin, akademik yolculuklarını keyif ve sağlıkla sürdürmeleri dileğiyle.
   Velilerden beklentilerimiz Okulumuz, velilerimiz ile olan iletişime çok önem vermektedir. Okul-veli iletişim süreçlerine katılmanız ve eğitim sistemimizin düzeni için;
   Okula geldiğinizde, velilerimiz için ayrılmış olan bekleme alanlarında bulunmanızı,
   Öğrencimizin okuldan her zamankinden farklı çıkış yapacağı zamanlarda ya da günlük servis değişikliği talepleriniz olduğunda bu durumu e-posta yolu ile saat 13.00’e, Cuma günleri ise 10.00’a kadar ………… adresine yazılı olarak iletmenizi,
   Okul sağlığını desteklemek amacı ile bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencimizin “Hekim Raporu”nu bir an önce okul yönetimimize ulaştırmanızı,
   Öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerinizi sizler için organize edilmiş randevu saatlerinde gerçekleştirmenizi,
   Okul tarafından organize edilen toplantılara katılmanızı,
   Okul tarafından gönderilen duyuruları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında yanıtlamanızı,
   Okul yönetimimiz, öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımıza maddi değeri olan hediyeler vermemenizi önemle rica ederiz.
   Güvenli, düzenli, sağlıklı ve zengin bir eğitim öğretim ortamı yaratmamız konusunda bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.
   Disiplin Anlayışımız
   Okulların akademik ya da öğretimsel yönlerinin yanı sıra en önemli görevi, eğitimsel olarak öğrencilerinin kimlik ve kişiliklerinin oluşumuna rehberlik etmektir. Bu rehberliği yaparken okulun vizyonu ve misyonunun yanı sıra okul kültürü ve öğretmenlerin bu kültür çerçevesinde tutumları da çok etkilidir. Okulumuzdaki disiplin anlayışı, öğrencilerimizin özdisiplin becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek üzerine şekillenmektedir. Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincine sahip, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, özgüveni gelişmiş, empati kuran, farklılıklara saygılı, çevreye duyarlı, yüksek ahlaklı, her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefleyen bir okuldur.
   Bu anlayış, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecinde, öncelikle kendilerini değerli hissetmeleri ile gerçekleşebilir. Değerli hissetmeleri onlarla kuracağımız iletişimle bağlantılıdır. Okulumuzdaki disiplin anlayışı, her öğrencinin bir birey olarak tek, özel ve değerli oluşunu temel alarak öz saygı gelişimini sağlamak, sahip olduğu özelliklerini olumlu yönde aktarabilmesini desteklemek, çevresel ve içsel dinamiklerini anlayarak farklı durumlara uygun tepkiler geliştirmeye yüreklendirmek yönündedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizle okulda kurulacak olumlu iletişim, öğrencilerimizi yakından tanımak ve ihtiyaçlarını belirleyerek onlara destek olmak için önemlidir. Bu amaçla, okulumuzun disiplin anlayışı öğrencilerimize evrensel değerler kazandırmak, yaşam becerileri deneyimlerini zenginleştirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek felsefesini temel alır.
   Öğrencilerimizin kendilerini olumlu şekilde ifade edebilecekleri ortamlar hazırlamak, ödül ve cezaya bağlı olmadan içsel kontrolü ve motivasyonu geliştirmek hedefimizdir.
   Bu anlamda okulumuzdaki yaklaşım, öğrencilerimizin yaşam becerilerini öğrenirken ve deneyimler kazanırken kendilerini iyi hissetmelerine ve olumlu bakış açısı geliştirmelerine olanak sağlar. Çocuklar sosyal ortamları içerisinde farklı durumlara uygun davranışları geliştirmeyi yetişkinlerin rehberliğinde öğrenirler. Yetişkinler tarafından yapılan bu rehberlik, eğer çocukların yaşlarına uygun sorumlulukları alabilecekleri, sosyal deneyimlerini artırabilecekleri ve yaşadıkları duruma uygun seçimleri değerlendirip karar verebilecekleri ve duygularını, düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilecekleri özgür ortamlara olanak veren bir çerçevede yapılıyorsa olumlu davranış gelişimine etkileri yüksek olur.
   Okul–aile arasında tutum birliğinin oluşturulabilmesi, okul felsefesinin ve anlayışının ortak bir çerçevede buluşması, öğrencilerimizin kimlik ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacaktır.Okul Kuralları1. Okula/Derse Zamanında Gelmek
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri okula ve derslere zamanında gelir.
   Derse geç kalma durumunda;
   • Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür / müdür yardımcısına mazeretini ileterek derse giriş kağıdı alır,
   • Müdür / müdür yardımcısı üst üste geçersiz mazeretle geç kalan öğrenciyle ilgili olarak şube rehber öğretmenini bilgilendirir,
   • Şube rehber öğretmeni öğrenci ile görüşür,
   • Geç kalmanın tekrarı durumunda rehber öğretmen öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak uygun bir eylem planı oluşturur,
   • Rehber öğretmen yaşanan davranış ile ilgili eylem planı hakkında ilgili müdür / müdür yardımcısı ve veliyi bilgilendirilir. Servisi ilgilendiren bir konu ise servis firması ile de görüşülür,
   • Davranış devam ettiği takdirde, ilgili müdür / müdür yardımcısı öğrenci ile görüşerek davranış sözleşmesi yapar. Müdür / müdür yardımcısı öğrenciyle yaptığı sözleşme ile ilgili olarak veliyi bilgilendirir,
   • Ortaokul ve Lise öğrencileri, sürecin takip edilmesine rağmen geç kalmanın devamı durumunda Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

   2. Zorbaca Davranışlar
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri birbirlerine karşı saygılı davranarak barışçıl okul ortamını oluştururlar.
   Öğrencilerimizin farklılıklara saygı duyarak birbirleriyle olumlu iletişim becerileri içinde zarar verici davranışlardan uzak durmaları önemsenir.
   Bu süreçte bilinçli, kasıtlı ve belli bir süre tekrarlanan kişiye fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemler kabul görmez.
   • Zarar verici davranışlar görüldüğü anda durdurulur. Öğretmen öğrenci ile görüşür ve konuyu ilgili müdür / müdür yardımcısına aktarır,
   • Müdür / müdür yardımcısı; veli, rehber öğretmen ve öğrenciyi toplantıya çağırır. Öğrenciye sözlü uyarıda bulunur,
   • Bir sonraki aşama yazılı uyarı sürecidir. Ortaokul ve Lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

   3. Tehlike İçeren Eşyaların Kullanımı
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri yanlarında yalnızca okul malzemelerini ve okul yönetimince belirlenen eşyaları getirebileceklerini bilirler,
   Öğrencilerimizin okula gelirken yanlarında gelişimlerini ve okul süreçlerini olumsuz şekilde etkileyecek eşyalarla gelmemeleri konusu önemsenir,
   • Öğrencilerimiz sivri uçlu, kesici tehlikeli eşyaları hiçbir sebeple okula getirmez,

   Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
   • Öğrencinin eşyası alınarak müdür / müdür yardımcısına teslim edilir. Eşyanın iadesi ancak veliye yapılabilir,
   • Müdür / müdür yardımcısı; veli, rehber öğretmen ve öğrenciyi toplantıya çağırır. Öğrenciye sözlü uyarıda bulunur,
   • Bir sonraki aşama yazılı uyarı sürecidir. Ortaokul ve Lise öğrencileri öğrenci Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

   4. Cep Telefonu ve Elektronik Eşya Kullanımı
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri sahip oldukları teknolojik araçları okul kuralları dahilinde uygun kullanma sorumluluğunu taşırlar.
   • Cep telefonu, taşınabilir video ve müzik oynatıcı, tablet, ses veya görüntü kayıt cihazı, fotoğraf makinesi gibi eşyaların okula gelmesi durumunda öğrencilerimiz elektronik cihazlarını okul çıkışına kadar kapalı konumda dolaplarında tutarlar. Belirtilen cihazlar kullanılmak üzere okula getirildiyse ancak okul yönetiminin ve ders öğretmeninin bilgisi ve onayı dahilinde kullanılır. Çalışma bitiminde öğrenci dolaplarına konur,
   Öğrencilerimiz getirdikleri cihazların kaybolması/zarar görmesi durumunda maddi sorumluluğunu üstlenir.

   Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
   • Öğrenci öğretmen tarafından sözlü olarak uyarılır,
   • Uyarılara rağmen kurala uymayan öğrencinin eşyası alınarak müdür / müdür yardımcısına teslim edilir. Eşyanın iadesi ancak veliye yapılabilir,
   • Sürecin takibi yapılır. Durumun devamında ortaokul ve lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

   5. Okul Kıyafeti
   Öğrencilerimiz okulumuzun belirlediği forma kuralına uygun giyinirler. Okul ortamına yakışmayacak giysiler giyilmemelidir. Okulumuzun forma düzenine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

   Not: Tüm öğrencilerimizden kolye ve bilezik gibi süs eşyalarını takmamaları, saç bakımlarına özen göstermeleri, saçlarının doğal rengini korumaları, özellikle tırnak bakımında tırnak cilası kullanmamaları beklenir.

   Bu kurala öğrencilerinin uymadığı durumlarda;
   • Öğrenci öğretmeni tarafından sözlü olarak uyarılır,
   • Davranışın tekrarı durumunda rehber öğretmen öğrenciyle görüşür. Davranış sözleşmesi yapılır ve öğrencinin velisi bilgilendirilir,
   • Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
   • Yinelenen durumlarda öğrenci, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir,

   6. Okul Malına Zarar Verme
   Öğrencilerimiz okul eşyalarını korur ve özenli bir şekilde kullanırlar.

   Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
   • Öğrenci müdür / müdür yardımcısı ile görüşür. Öğrenci tarafından eşyanın temizliği ya da hasarın telafi edilmesi sağlanır. Davranış sözleşmesi yapılır. Öğrencinin velisi bilgilendirilir,
   • Rehber öğretmen öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak uygun bir eylem planı oluşturur,
   • Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
   • Yinelenen durumlarda ortaokul ve lise öğrencileri Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir,

   7. Akademik Dürüstlüğe Aykırı Davranma
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi, akademik etiğe önem verir, ödev, proje, sınav gibi süreçlerde özgün ürünler üretir.

   Bu kurala uyulmadığı durumlarda,
   • Ders öğretmeni öğrenci ile görüşür. Ders öğretmeni, öğrenciyle davranışın nedenleri ile ilgili konuşarak çalışmanın tekrarı/telafisi öğrenci tarafından sağlanır. İlgili müdür / müdür yardımcısına ve rehber öğretmene konuyla ilgili bilgi verir. Müdür / müdür yardımcısı konuyla ilgili veli bilgilendirilir,
   • Tekrar eden durumlarda müdür / müdür yardımcısı öğrenciye yazılı uyarı verir,
   • Yinelenen durumlarda ortaokul ve lise öğrencileri, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu / Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.
   İLKE VE UYGULAMALAR

   Okulumuzda ödev anlayışı eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenlerin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ev ödevi öğrencilerimizde bağımsız çalışabilme, bilgiye ulaşabilme, zamanı planlı kullanma ve verilen bir işin sorumluluğunu üstlenebilme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda okul dışındaki bilgi kaynaklarını tanıma ve kullanmada harekete geçirici yönüyle araştırma yapabilme becerilerini destekler.

   Ev ödevlerimiz öğrencilerimizin yaşına ve dikkat sürelerine göre belirlenir. Dersin amacına uygun, öğrencimizde üst düzey düşünme becerilerini ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevler öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak farklılık gösterebilir veya daha az çok verilebilir.

   Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli ödevlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlerimiz, öğrencilerimize; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, grup araştırma/bireysel araştırma ödevleri olarak sınıflandırabileceğimiz üç başlık altında verilir. Ortaokulda öğrencilerimiz şubelere özel olarak hazırlanan haftalık ödev çizelgelerine bağlı olarak ödevlerini teslim ederler.

   Alıştırmalar:
   Bu tür ödevler, öğrencilerimize yeni bilginin uygulanmasında, öğrenilenlerin gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sunar.

   Hazırlayıcı Ev Ödevleri:
   Hazırlayıcı ödevler, öğrencilerimizin gelecek derse ön hazırlık düzeyini arttırıcı temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sunar.

   Grup Araştırma/Bireysel Araştırma Ödevleri:
   Araştırma ödevleri, öğrencilerimizin merak duygularını besler, özgün ve yaratıcı bilgiler edinmelerine teşvik eder.

   Proje Ödevleri:
   Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alan ya da konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla, ders öğretmeni rehberliğinde ve ders saatleri içinde yapılan çalışmalardır.

   Bu çalışmalar;
   • Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmayı,
   • Bilimsel düşünme yetisi kazandırmayı,
   • Bilimsel araştırma yöntemleri ile çalışmayı,
   • Kütüphane ve teknoloji kullanımının yaşamın bir parçası olduğunu içselleştirmeyi,
   • Kendine özgü bir ürünü tasarlama, yaratma, geliştirme ve zamanında tamamlama becerilerini geliştirmeyi hedefler.

   Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje hazırlar. Projeler, öğretmenler tarafından ölçme ve değerlendirme ilkeleri doğrultusunda belirlenen ölçekler veya dereceli puanlama anahtarlarına göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda belirlenen not, o dersin ortalamasına dâhil edilir.

   ÖDEVİN ÖĞRENCİMİZE YARAR SAĞLAMASI İÇİN…
   Okulumuzun ödev yaklaşımının asıl amacı; öğrenme etkinliğine somut destek sağlayacak (öğrenmenin doğrudan parçası olacak) ödevler oluşturmaktır. Ödevlerin aynı zamanda yaşama hazırlık değeri taşıması, öğrenciye okul duvarlarının dışıyla bağlantı kurduran çalışmalar olması önemsenir.

   Bu yaklaşım içerisinde:
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi Öğretmenleri;
   • Sınıf içindeki öğrenmeleri pekiştirecek çalışmaları eve taşıyıp temel beceri ve bilgileri sağlamlaştırmayı,
   • Öğrencilerin gelişimsel düzeylerine uygun zorluk derecesi düşünülerek zorlayıcı/geliştirici bir amaca hizmet etmeyi,
   • Öğrencilerin yaşı, eğitim düzeyleri ve farklı öğrenme alanları göz önüne alınarak oluşturulan çeşitli ve düzeye uygun ödevler verebilmeyi,
   • Araştırma ve bağımsız çalışmadaki en temel öğrenme becerilerini geliştirip devam ettirmeyi,
   • Ödevleri en kısa sürede değerlendirip düzenli olarak “geri bildirim” ler vermeyi,
   • Öğrencilerimizin gelişmeye açık alanları için gereken önlemleri tasarlamayı ve uygulamaya koymayı, ihtiyaç dâhilinde öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi içinde çeşitli metotlar geliştirmeyi önemser.

   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi Öğrencileri;
   • Gerektiğinde öğretmenine ödevi hakkında soru sormaktan çekinmez. Aldığı geri bildirimleri önemser,
   • Ders çalışmaya kendi gereksinimlerine uygun yeterli zamanı ayırır,
   • Ödevin bireysel sorumluluğu olduğunu bilir,
   • Ödevlerini hazırlarken gereken dikkati ve özeni gösterir,
   • Ödevlerini zamanında öğretmeniyle paylaşır,
   • Okula gelemediği zamanlarda ödevlerini alma ve yapma sorumluluğunu üstlenir.

   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi Velileri;
   • Öğrencilerimizin çalışmalarını ve günlük sorumluluklarını izler,
   • Öğrencimizin yardım istemesi durumunda, cevapları doğrudan vermek veya onunla oturarak ödevi yapmak yerine cesaretlendirici rol modelliği üstlenir,
   • Ödevlerin tamamlanma sürecinde araştırma, karar verebilme, plan yapabilme becerilerini geliştirecek çeşitli fırsatlar sunar,
   • Öğrencimizin gelişmeye açık alanlarında ilerleme göstermesi için ilgili öğretmeni ile tasarlanan önlemler noktasında işbirliği kurar.
   Rehberlik ve psikolojik çalışmalarımıza yönelik politikamız
   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

   Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

   • Oryantasyon ve Uyum Çalışmaları
   • Kendini Tanıma Çalışmaları
   • Akademik Beceri Geliştirme Çalışmaları
   • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
   • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (Lise) Çalışmaları
   • Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
   • Grup Çalışmaları
   • Davranış Yönetimi
   • Sınıf Rehberlik Çalışmaları

   Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak velilerimize yönelik yapılan çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz:
   • Oryantasyon çalışmaları; akademik hayata yeni başlayan ya da seviyeler arası geçişlerde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılan uyum çalışmalarıdır.
   • Yaş dönemlerine özgü veli paylaşım toplantıları; velilerimizle belli bir konu çerçevesinde bir araya gelip konuşabilmeyi planladığımız toplantılardır.
   • Uzman kişilerle veli konferansları; belli bir konu çerçevesinde yılda iki kere konunun uzmanlarının katıldığı konferanslar organize edilmesidir.
   • Veli e-bültenleri; velilerimiz için her dönem en az 2 defa olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirici veli bülteni hazırlanmaktadır.
   • Bireysel Veli Görüşmeleri; velilerimizin, haftalık “öğretmen bireysel görüşme saatleri” çizelgesi doğrultusunda randevu alarak bireysel görüşmelerini gerçekleştirebilirler.
   Tıbbi Acil Durumlar

   Okulumuzda tam zamanki bir uzman hekim ve bir hemşire bulunmasının yanısıra, ilkyardım sertifikasına sahip öğretmen ve çalışan sayısı yasal olarak belirlenmiş oranın oldukça üzerindedir. Bu sayı her yıl artırılmaktadır. Bundan başka tam donanımlı bir ambulans hizmeti ile anlaşması bulunmaktadır.

   Okul sınırları içinde sağlığı ilgilendiren acil bir durum yaşayan kişiler, okul sağlık görevlilerinin uygun gördüğü yeterli tıbbi desteği verebilecek bir sağlık kurumuna nakledilir. Hastaneye nakil gerektiren durumlar okul hekiminin ve okul müdürünün bilgisi ve kontrolü dahilinde yönetilir. Acil durumlarda öğrenciler için velinin, çalışanlar için de bir yakının bilgilendirilmesi esastır. Hayati bir aciliyetin söz konusu olmadığı durumlarda okul ve veli nakledilecek hastaneye birlikte karar verir. Hayati aciliyet söz konusu olduğunda ise okul hekiminin kararı doğrultusunda en yakın uygun hastanelerden biri tercih edilebilir.

   Diğer Acil Durum, Afet ve Olağandışı Koşullar

   Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi mevcut güvenli ortamını yaşanabilecek acil durum ve afet gibi olağandışı koşullarda da sürdürebilmek üzere hazırlıklar yürütmektedir. Okulda bulunan herkesin bu tip olağanüstü koşullarla mücadele kabiliyetlerini geliştirebilmesi ve hazırlıklı olabilmesi amacı ile eğitimli acil durum ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler her sene güncellenmektedir. Afet-acil durum plan ve ekip eğitimleri profesyonel ekiplerin de desteği alınarak okulumuza özel olarak düzenlenmekte ve düzenli tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilerimizin ve okul ortamında bulunan tüm kişilerin afet durumlarına karşı tedbirli ve hazırlıklı olma bilincini artırmaktadır.

   Binamızın tüm noktalarında olası yangınlara karşı otomatik yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır. Bunun dışında yine tüm alanlarda manuel yangın söndürme sistemleri de aktif durumdadır.