• İSTEC KODLAMAEVİ (SoftTeam)

Günümüz dijital çağı bilgisayar ve yazılım mühendisliğini en önemli mesleklerden biri olarak belirlemiştir. Bunu önemseyen İSTEC algoritmaya giriş ve mentörler eşliğinde seçeceği en az iki yazılım öğrenmeyi şart koşmaktadır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlerle uzman yazılımcı bir mentör eşliğinde kurulmuş olan SoftTeam grubunu katılım sağlayabileceklerdir. Yapacakları programlardan başarı vaat edenlerin geliştirilmelerine melek yatırımcılardan yada Tübitak gibi proje programlarından destek bulunabilecektir.

    • İSTEC ROBOTOKEVİ(RoboTeam)

Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir. Robotik ise elektronik devreler yardımı ile kodlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Makine kontrol sistemi, bilgisayar gibi birçok alanda hayatımızın kolaylaştırmakta olanak sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar.

istec’te Robotikte Uzman bir mentör eşliğinde istekli öğrencilerden kurulan RoboTeam grubuyla ; mBot, Micro:bit, Makey Makey, Scratch, Matatalab,Scratch, mBlock, gibi robotik kodlama setlerinden ve sistemlerinden ilgili olanın eğitimi verilip, Ayrıca robot cihazlar tasarlayıp projeler üretilebilecektir.

    • İSTEC grafik tasarım ve web tasarım atölyesi

İSTEC’te Adobe Photoshop, Illustrator Corel Draw gibi grafik tasarım ve video montaj programları,HTML5, Asp.net; PHP gibi web tasarım programları yanında grafik tasarım ve video montaj programları seçmeli olarak öğretilebilmektedir.

    • İSTEC dijital e-ticaret  ve sosyal medya yönetimi eğitimi

Deneyimli bir webmaster mentörlüğünde e-tradeTeam grubu kurulur. Bu grupta dijital çağın olmazsa olmazı dijital e-ticaret esasları ve kurulabilecek bir start-upun sosyal medya yöneticiliği öğretilmektedir.