STEAM Nedir ;

ABD de STEM (“Science, Technology, Engineering, Mathematics”); Almanya’da ise MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik); benzer adlarıyla ile yenilikçi bu eğitim metodu kurgulanmıştır.

Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözerken doğal olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarını birlikte kullanmalarını gerektiren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM; geleceğin mimar, mühendis, ressam ve bilim insanları gibi 21. yy’la harmanlanmış, dijital çağın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Art yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

STEAM zorunluluğunun ortaya çıkmasında iş dünyasının, Amerikalı mühendis ve işçilerde istedikleri kaliteyi bulamaması, iş dünyasının eğitime karşı ilgisini arttırmış ve iş dünyasının birçok rapor yayınlamasına neden olmuştur. Bu raporlar Amerikan işgücünün kalitesini arttırmak, Amerika’nın bilim ve teknoloji alanındaki Rönesans’ı daha da ileriye taşıyacak bir işgücü yetiştirmek için okullara baskı yapmaya başlamıştır. Bu raporların içeriği ve verdikleri mesaj, eğitimi felsefi bir çerçeveden çıkarıp; teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan, modern iş hayatının gereksinimlerine/becerilerine öncelik veren bir yaklaşım sergilemişlerdir.

Özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen ve eğitimi destekleyen başarılı bir programdır.

 

Steam Odaklı Eğitim

istec ailesi olarak ; STEAM ODAKLI İSTEC Eğitim Metodu (SOfistec) çerçevesinde mühendislik bakış açısının inovatif yaratıcılığı tetiklediğine inanarak bir Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Havacılık ve Uzay lisesi veya Tarım lisesi gibi liselerimiz var. Lakin çok önemli bir jeopolitik öneme haiz ülkemiz için neden tasarımcı, mucit karakterli, genç dâhilerin hayal güçlerinin erken yaşta en güçlü olduğu dönemlerinde okuyabileceği temel 3D tasarım; Matematiksel modelleme; Algoritma ve Arduino Robotik kodlama gibi seçmeli temel mühendislik derslerinin de fen lisesi müfredatına ek okutulabileceği Mühendislik Fen Lisesi kavramı yoktu. Bu vahim eksiği fark eden İSTEC ailesi derhal MFL Mühendislik Fen Lisesi adını Türk Patent ve Marka kurumuna marka tescillendirmesini yapmıştır. MFL; STEAM eğitiminin olmazsa olması düşünülebilecek bir okul standardıdır.

STEAM Odaklı Eğitim Metodunun (SOfistec ) Başlıca Hedefleri:

  • SOfistec Fen, matematik, teknoloji ve mühendisliğin ilk, orta, lise ve yükseköğretimde birbirlerini kapsayacak bir biçimde öğretilmesini,
  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, temel hak olarak tüm eğitim kurumlarında kız ve erkek ayrımı yapmaksızın, yetişmekte olan kuşakların öğrenim görmesini sağlamayı,
  • STEM eğitim modeli, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı liderler yetiştirmeyi,
  • Toplumda dezavantajlı görülen kız çocuklarında farkındalık yaratmak onların bu alanda ilgisini artırmayı ve bu alanda meslek seçimine katkıda bulunmayı,
  •  Öğrencilere, öğretmenlere yönelik eğitimler, çalıştaylar, ulusal ve uluslararası konferanslar ile önemli adımlar atmayı hedeflemektedir.

STEM eğitimi öncelikle sınıf içinde başlayan ve okul sonrası devam eden bir öğrenme süreci olarak değerlendirildiğinde öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onlara hatalarından ders aldıran, onları küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan, dayanışmayı önemseten ve girişimci bir ruh aşılayan, bir eğitim kültürü oluşacaktır.

 

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”