STEAM Nedir?

ABD de STEM (“Science, Technology, Engineering, Mathematics”); Almanya’da ise MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik); benzer adlarıyla ile yenilikçi bu eğitim metodu kurgulanmıştır.

Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözerken doğal olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarını birlikte kullanmalarını gerektiren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM; geleceğin mimar, mühendis, ressam ve bilim insanları gibi 21. yy’la harmanlanmış, dijital çağın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Art yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

STEAM zorunluluğunun ortaya çıkmasında iş dünyasının, Amerikalı mühendis ve işçilerde istedikleri kaliteyi bulamaması, iş dünyasının eğitime karşı ilgisini arttırmış ve iş dünyasının birçok rapor yayınlamasına neden olmuştur. Bu raporlar Amerikan işgücünün kalitesini arttırmak, Amerika’nın bilim ve teknoloji alanındaki Rönesans’ı daha da ileriye taşıyacak bir işgücü yetiştirmek için okullara baskı yapmaya başlamıştır. Bu raporların içeriği ve verdikleri mesaj, eğitimi felsefi bir çerçeveden çıkarıp; teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan, modern iş hayatının gereksinimlerine/becerilerine öncelik veren bir yaklaşım sergilemişlerdir.

Özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen ve eğitimi destekleyen başarılı bir programdır.

STEAM ODAK Eğitim Metodu (SOfistec ) ?

istec ailesi olarak SOfistec eğitim normunu en iyi şekilde verecek sanal interaktif, online multimedia araçları tasarlamak ve aynı zamanda mobil reel uygulamalı eğitim laboratuvarları (LABOMOBİL) ve atölyeleri kurmak; STEM eğitimini örnek teşkil edecek bir şekilde yapılandırmak; akademik üyeleri, öğretmenleri ve öğrencileri bu konuda eğitebilmek vs. bu alandaki temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Gelişen teknolojinin eğitime entegresiyle ve daha modern öğretim metodolojileriyle her türlü bilimsel ve ihtiyacı teknik bilginin daha hızlı, tetikleyici ve kalıcı şekilde öğrenen beyinlere absorbsiyonu hakkında Avrupa Birliği Çerçeve Programları (Horizon 2020, Erasmus+), Sanayi Bilim Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK bünyesinde sunulan proje destekleriyle ülkenin geleceğine inovatif bakış açısı ve rotalar sunmayı istemekteyiz.

STEAM ODAK Eğitim Metodu (SOfistec ) Özellikleri?

STEAM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Yeni çağ bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEAM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEAM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

STEAM temeliyle yetişen kişiler; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. “Sorunu tanımlayarak/analiz etmek”, “alternatif çözümler üretmek”, “en uygun çözümü planlamak”, “uygulamak” ve “değerlendirmek” adımlarını uygulama becerisi özellikleri kazandırılabilecektir.

Tüm mesleklerde, ayrıntı ve bilgi seviyesinin hızla arttığı bu dönemde, bir işi tamamlamak için diğer insanlarla işbirliği yapmak kaçınılmaz olmuştur. STEAM eğitimi ile beraber çalışabilme ve beraber çalışabilmeyi organize edebilme çok önemli bir beceri haline gelmiştir.

Bundan sonra “makinelerin yapamadığı” işleri yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılarak, “yaratıcılık”, “eleştirel düşünme”, “problem çözme”, “işbirliği yapabilme” gibi beceriler 21. yüzyılda hayatta kalabilmek için bir tür “evrensel okuryazarlık” olacaktır.

STEAM Odak Eğitim Metodu (SOfistec ) Avantajları

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

Bilim ve teknolojiye yönelik mesleklerin öğrenciler tarafından gelecek kariyeri olarak belirlenmesi için okul, araştırma kurumları, endüstri ve diğer toplum kurumlarının sürdürülebilir etkileşiminin sağlanması,

Formal ve İnformal eğitimler ile (bilim merkezleri ve diğer kanallar) bilimle tanışmalarının sağlanması,

Toplum için sürdürülen bilimsel ve teknolojik projelere daha aktif erişimin sağlanması ve sonuçlarının kullanılabilirliğinin artırılması,

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

STEM eğitimi öncelikle sınıf içinde başlayan ve okul sonrası devam eden bir öğrenme süreci olarak değerlendirildiğinde öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onlara hatalarından ders aldıran, onları küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan, dayanışmayı önemseten ve girişimci bir ruh aşılayan, bir eğitim kültürü oluşacaktır.