SOfistec ;

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir.

Türkiye’nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

Yapılan araştırmalar STEAM eğitiminin öğrencilere olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. STEAM sadece bir eğitim modeli değil; her öğrencinin erken yaşta eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır. Bu programın en iyi şekilde işlemesi için bu ortamı yaratabilecek olan ebeveynler ve eğitmenlerin rolü çok büyüktür.

Yeni yöntemin en belirleyici özelliği ise soruyu öğretmenin değil öğrencinin soracak olması. STEM metodunun geliştirilmesi için MEB’in başlattığı Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAİLS) projesi kapsamında bilim öğretmenleri yetiştirilmeye başlanılmıştır.

Minval bu üzere iken istec ailesi olarak Steam Standardına adaptasyon sürecinde gecikmeden bünyesinde bir STEM temelli Bilim Teknoloji merkezi bulunan bir lise (Özel Adana Çınarlı Fen Teknoloji Lisesi) oluşturduk ve ivedilikle çalışmalarımıza başladık. Steam’e istec ailesi olarak kendi konjektörümüze göre yorumlayıp rol model olması isteğiyle STEAM Odak istec eğitim metodu (SOfistec ) şeklinde eğitim metodumuzu tescilledik.

istec ailesi olarak SOfistec eğitim normunu en iyi şekilde verecek sanal interaktif, online multimedia araçları tasarlamak ve aynı zamanda mobil reel uygulamalı eğitim laboratuvarları (LABOMOBİL) ve atölyeleri kurmak; STEM eğitimini örnek teşkil edecek bir şekilde yapılandırmak; akademik üyeleri, öğretmenleri ve öğrencileri bu konuda eğitebilmek vs. bu alandaki temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Gelişen teknolojinin eğitime entegresiyle ve daha modern öğretim metodolojileriyle her türlü bilimsel ve ihtiyacı teknik bilginin daha hızlı, tetikleyici ve kalıcı şekilde öğrenen beyinlere absorbsiyonu hakkında Avrupa Birliği Çerçeve Programları (Horizon 2020, Erasmus+), Sanayi Bilim Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK bünyesinde sunulan proje destekleriyle ülkenin geleceğine inovatif bakış açısı ve rotalar sunmayı istemekteyiz.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”

Çocuğunuz kendi ismiyle toprağın kuruluğuna göre sulama miktarını ayarlayan veya el çırpışıyla lambaları söndürüp açan bir elektronik kart dizayn edip bastırsa istemez miydiniz ?