• istec beynin sağ ve sol loblarının dengeli çalışmasında ve hayal gücünün gelişmesinde etkili olan sanatı görsel sanatlar ve müzik sanatı şeklinde iki seçmeli kategoride öğretmektedir.istec Görsel Sanatlar; istec’te görsel sanatlar dersi öğretim programı ile öğrencilerin görsel sanatlar alanındaki güncel gelişmeleri takip etmesi ve bu amaçla konferans, açık oturum ve seminer gibi etkinliklere izleyici olarak katılması, Türkçeyi etkili kullanarak yapıcı diyaloglar kurması, doğayı seven ve yaşadığı çevreye duyarlı olması, sanat etkinliklerine (sergi, müze gezisi gibi) katılması gibi sosyal becerilerinin geliştirilmesinin yanında, aşağıda verilen becerileri edinmeleri de öğrencilerin sanat eserlerine farklı açıdan bakmalarına duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır.
   “istec Resim” ve “istec El İşleri” şeklinde iki ayrı ana bölüme ayrılmaktadır. “istec Resim” seçmeli dersini alan öğrencimiz; önce resimli sanat tarihi, resim teknikleri ve yöntemlerini teorik olarak öğrenir.Daha sonra nokta-çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, doku, perspektif, desen ve renk kavramları tartışılır. 3D çalışma, karikatür ve özgün baskı teknikleri öğretilir. Geleneksel Türk Sanatları, Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Batı Resim Sanatına Genel Bakış (Gotik,Barok,Neoklasizm ve Romantizm) ve Modern Sanat Akımları (Fovizm, empresyonizm, kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, soyut sanat ve soyut ekspresyonizmin öz ve biçimsel özellikleri) örnekler üzerinden açıklanır.
   “istec El İşleri”
   El sanatları, el emeğiyle ortaya çıkan ve zahmet gerektiren sanatlardır. Sanat, duygu ve düşünce birikiminin davranış olgunluğu olarak bir eser meydana getirmesidir. Ortaya çıkan sanat eserinin işçiliğinin tamamen insani duygu, düşünce ve emek yoluyla oluşması el sanatlarını değerli kılar. “istec El İşleri” bölümünde ebru , heykeltraşlık, ahşap oymacılığı, cam ve seramik (Çini) işleme ve boyama, deri işleme, dokumacılık, hat sanatı,bakır, aliminyum işleme gibi geleneksel el sanatlarımız yanında yol gösterici olacaktır. “istec Görsel Sanatlar Takımı (VisartTeam)” görsel sanatlar öğretmenimiz yönetiminde kurulur, ve grup projeleri dağıtılır, üretilen sanatsal eserler dönem sonunda kurulan sergilerde sergilenir ve satışı yapılarak gelecek derslerin tükenmeye tabi malzeme masrafları çıkartılmış olur.
   “istec Müzik ve Selektif Enstrüman Eğitimi”
   Seçmeli müzik dersi öğretim programında öğrenme alanı temelli yaklaşım esas alınmıştır. Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık, Müzik Kültürü alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. istec öğrenciye şart koyan değil öğrencinin yeteneklerini ve istediklerini gerçekleştirmek için köprü olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla öğrencilerinin istediği enstrümanı çalmasına ya da şan eğitimi almasına olanaklar tanıyabilmektedir. istec öğrencinin çalmak istediği enstrümanın (Telli-yaylı-nefesli tuşlu-vurmalı çalgılar) hocasını bölgesinde bulmaya çalışır ve eğitimini olanaklı kılar. “istec Müzik Koro ve Orkestrası (ischorchestra)” Müziğe kabiliyeti olan öğrencilerimizin müzik öğretmeni şefliğinde kurduğu okul korosudur. Okul koromuz ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılır ve dönem sonlarında konserler icra ederler.