• “istec Uygulamalı Matematik”
   “Matematiğin zevkli, heyecan verici esrarengiz yönlerini tanımak, çevremizdeki, doğadaki matematiksel yapıyı görmek; resim, müzik, heykel ve mimarlık gibi güzel sanatlarla olan ilgisini bilmek ve bunu hissetmek bir ayrıcalıktır. Matematiğe bir de bu açıdan bakmak herkes için özellikle gençlerimiz için çok şeyin değişmesine, güzelleşmesine ve anlam kazanmasına sebep olabilecektir. Bilginin coşkun mutluluğuna ulaşmak için matematik en emin ve kısa yoldur.
   istec’te matematik dersleri mutlaka gerçek hayattan örneklerle ölçümlendirerek, yaşayarak öğretilir. Dersler matematik tarihinden ve çevremiz karşılaşabileceğimiz problemlere çözüm önermek ve analitik veya nümerik çözümlerle sonuca ulaşmak şeklinde işlenir.
   Matematik ders işleyişimize bir örnek olarak bir deniz minaresine baktığınız zaman gördüğünüz şekil genellikle bir spiraldir. Spiral, su pompası olarak kullanılan arşimed vidasında kullandığı geometrik şekillerden biridir. Helis, sarmaşık bitkisinin ağaca tırmanırken çizdiği eğridir. Bu eğri bir yüksekliği en kısa mesafede tırmanma problemini çözer. Bunun içindir ki Mimar Sinan Edirne’deki Selimiye Camii’nin üç merdivenli minarelerinde helis eğrisinin en güzel uygulamalarından birini göstermiştir. Minareler hem üçer şerefeli, hem de olabildiğince ince ve ayrı merdivenleri kullanan kişiler de birbirleriyle asla karşılaşamayacaktır.
   istec Bilgisayarlı Matematik ve İstatistik
   istec matematik ve istatistikte “Matlab, Matematica, SPSS” gibi paket programlar aracılığıyla çok parametreli matematik problemlerine cevap bulmalarının yolu öğretilmektedir.
   istec Zeka Takımı (i-Team)
   “Matematik Fizik ve Zeka Olimpiyatlarına hazırlık takımı”; istec inteligent team yani zeka takımı olimpiyat sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerden ve ilgili hocaların koçluğunda oluşturulur. Yoğun ders kamplarıyla sıkı bir çalışma moduna girilir.
   Kuluçka Merkezi
   “istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi”“incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.

   istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.
   Okulumuz inovasyon odaklı, patent alabilen mucitlerin, Tübitak ve Avrupa Birliği Ajanslarına proje üretebilen gençlerin yetişebileceği bir kurum olma hedefindedir.