İSTEC FİZİK

istec’te fizik eğitimi öncelikle fizik hesaplarını kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi fizik dersine başlanmadan ilk hafta yoğun bir programla anlatılır.

Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca bütün derslerde; fiziksel bir fenomeni öğrencilere senkron bir şekilde anlatabilmek için; öncelikli sınıf yada laboratuvarda destekleyici olarak sanal ortamda interaktif simülatör deneyler paralelinde neden, sonuç çıkarımı, analitik ve grafiksel çözüm esasına göre tartışma ortamına sokularak ve o tartışma ortamında yaşanarak, 5 duyunun uyarılması ile anlatılacaktır.

Örneğin harmonik dalgalarda mekanik rezonans olayı; diyapazonların titrestirilmesi ile duyarak, basit sarkaçların ve kütle bağlı yayların salındırılmasıyla görsel ve dokunsal şekilde deneyimlendirilecek, bir tenörün kadehi sesiyle rezonansa getirip çatlatılmasının ya da Tacoma faciası gibi köprülerin veya yapıların, rüzgar salınımı ile yıkılmasının videolarının izletilmesi ile pekiştirip; var olan sanal laboratuvarlardaki simülasyon programlarının çalıştırılmasıyla farklı parametreler arası ilişkinin göreceli değişiminin takibiyle rezonans fenomenini idrak edebilecektir.

Rezonansın elektriksel eş değeri RLC rezonans devrelerinin bir radyo alıcısı olduğunu öğrenip; radyo telsiz iletişimindeki önemini anlayacaklardır.

Parkta salıncakta sallanan çocuğun maksimum sallanma genliğinin ve su şebeke borularındaki çınlamanın ve tıpta kullanılan manyetik rezonans MR görüntüleme cihazlarının çevremizdeki fizik kapsamında rezonans etkileri olduğunu çıkarımlayabileceklerdir. “mekanik-termodinamik-elektrik-optik-dalgalar-kuantum fiziği” şeklinde laboratuvar eğitimleri verilecektir

İSTEC KİMYA

istec’te fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran patentli ürün ve uluslar arası literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir.

istec’te kimya eğitimi öncelikle kimyasal hesapları kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi kimya dersine başlanmadan ilk hafta fizik dersi ile koordineli bir yoğun programla anlatılır. Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca kimya dersi; deneyler eşliğinde işlenir.

  1. hafta öğrenciler laboratuvarda iş ve laboratuvar güvenliği ve çeker ocakta çalışma eğitimi aldıktan sonra kimyasal araç; gereç ve özellikle cam malzemeleri tanımayı ve temel kullanım amaçlarını öğrenir. Bazı temel kimyasalları tanır ve özelliklerini öğrenir.

Müfredat konularına paralel bir şekilde her dersi deneylerle dinlemenin yanında uygulamalı görerek, duyarak, koklayarak, elleyerek; hatta bazı durumlarda tadarak unutmayacakları şekilde öğrenirler. Koku hafızasının yaşlılık döneminde bile aktif olduğu deneyimlerle sabittir.

Çocuğunuz evine yapmış olduğu, defne sabunu veya papatya kokulu Arap sabununu veya şampuanını yapsa; kendi kalp şeklindeki mumunu getirip size hediyeler verse, veya evinizin bahçesindeki bir bitkiden parfümünü ya da esans yağını damıtıp extrakte etse; kendi elma sirkesini üretse; kendi sevdiği renkte bitkisel boyasını veya yapıştırıcısını üretse; kendi nanogümüş kaplamasını ya da kendi güneş pilini üretse istemez miydiniz?

“inorganik-organik-analitik-nükleer-fiziko-biyokimya anabilim dalı laboratuvarları şeklinde uygulanacaktır.

İSTEC BİYOLOJİ

istec’te biyoloji eğitimi öncelikle , “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca her ders deneysel ve uygulamalı anlatılır.

Örneğin sınavlarda kurak bölgede yaşayan memeli hayvanların böbreklerinin su kaybını azaltmak için nefron kılcallarının yoğun bir şekilde saçaklandığı proximal tüpün daha uzun ve henle kulpunun daha derinlere dalacak şekilde adaptasyon yaptığı bilgisinin araştırıldığı bir soruyu kurak ve sulak bölgede yaşamış hayvanın böbreklerinin kesilerek karşılaştırılmalı incelenmesiyle hem böbreğin anatomik yapısı daha iyi görülecek ve fizyolojik çalışması daha iyi analiz edilebilecektir.

Aynı çıkarım okul bahçemizde de olan botanik bahçesinden almış olduğumuz çöl kaktüsü ve tropikal okaliptüs yapraklarının yapılarının mikroskop altında incelenmesi suretiyle toprak yapısı; sıcaklık, nem ve güneş ışığı farklarının yarattığı değişimler ve adaptasyonlar incelenebilecek ve bu sayede binlerce soru çözmek yerine bu biyolojik süreçler daha iyi analiz edilebilecektir.

Biyoloji dersi gerek gerçek kasaplık hayvanların organları gerek gerçeksi dokuya sahip maket ve modelleri; yada interaktif 3D simülasyon , resim yada videoları incelenerek anlatılacaktır.

“botanik-genetik-zooloji-mikrobiyoloji-anatomi-fizyoloji-taksonomi” anabilim dalı laboratuarları şeklinde uygulanacaktır.

İSTEC EVREN

istec, meraklı beyinlerin toplandığı bir bilgelik mektebidir. Astronomi, başka gezegenlerde hayat var mı, evrenin yaratılışı antik çağlardan beri merak edilen sorulardır. Müfredatımızda Seçmeli ders olarak astronomi ve parçacık fiziği dersleri verilmektedir.

Bu dersler Kuasarlar, Galaksiler, Nebulalar, Yıldızlar Gezegenler ve Uyduları ve Evreni oluşturan gizemli parçacıklar hakkında genel bilgiler ve etkileşimli fizik yasalarını öğrenip yeni gözlemlerin tartışıldığı interaktif dersler olacaktır.

Aynı zamanda meraklı öğrenciler ve bir mentör öğretmen liderliğinde kurulan GalacTEAM takımı ile astrofizik, kozmoloji ve parçacık fiziği bilimsel gelişmeleri takip edilip tartışılmaktadır. Paralel evrenlere açıldığı iddia edilen Karadeliklerin, Kurt deliklerinin, zamanda yolculuğun gizemlerinin araştırıldığı, CERN’ deneyiyle her an keşfedilen yeni parçacık ve bilgiler eşliğinde evrenin var oluşunun felsefi tartışmalarının yapılıp makaleler üretildiği aktif bir grup olacaktır.

GalacTEAM; NASA; Tübitak Uzay; Türkiye Uzay Ajansı, Antalya ve Erzurum Tübitak Ulusal Gözlemevi, Kandilli Rasathanesi, gibi kurumların takipçisi ve proje katılımcısı olmaya çalışacaklardır. Astronomik gözlem anlamında Ç.Ü. UZAYMER’le işbirliği halinde Tübitak tarafından belirlenen yıllık gözlem takvimi programınca teleskopla gözlemlerini 50cm çapındaki Pro RC 500 LK7 teleskopuyla yapacaklardır. Çukurova Üniv. CERN Uzaktan Eğitim Merkeziyle iletişim halinde olacak bu grup yeni gelişmeleri anında öğrenebileceklerdir.

“astrofizik-kozmoloji-parçacık fiziği” şeklinde 3 alanda yoğunlaşılacaktır.

İSTEC DÜNYAMIZ

istec mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de bizi yurt dışında layığı ile temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini, coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatması toplumda saygınlığını artıracak ve bireyler özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır. Bugün haritada Madrit’i Asya’da Pekin’i ABD kıtasında arayan hatta ülkemizde Bilecik’i doğuda, Harran Ovasını batıda gösterecek bir çok mezun kişi ne yazık ki vardır.

istec fiziki ve beşeri coğrafya bilgisinin doğada yön bulma ve hayatta kalma temel bilgilerinin ehemmiyetini bilmekte ve yaşanılacak bir felaket veya kötü durumda hayatta kalma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi istemektedir. Seçmeli olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve haritalama ilgili temel bilgi ve paket bilgisayar yazılımlarından öğrenme fırsatı sunmaktadır. Okulumuz Adana Meteoroloji kurumuyla işbirliği halinde bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindedir.

istec hobi olarak elinde alet edevatıyla küçük jeologlar, paleontologlar, kaşifler yetiştirmekte istemektedirler. Almış oldukları jeomorfoloji-mineroloji-petrografi-tektonik-paleontoloji-stratigrafi temel bilgileriyle doğa gezilerinde karşılaştıkları coğrafi yapılanmaları, doğal taşları, cevherleri, volkanojenik ürünleri, fay kırıklarını tanıyabilecek ve kendi koleksiyonlarını oluşturabilecek ya da okulumuz koleksiyonuna yeni parçalar ekleyebileceklerdir. Okulumuz Adana Maden Tetkik Arama kurumuyla işbirliği halinde bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindedir.

Özetle istec’li genç dünyamızı tanımak ve koruyabilmek adında “jeomorfoloji-mineroloji-petrografi-tektonik-paleontoloji-stratigrafi, CBS ve haritalama-fiziki ve beşeri coğrafya” anabilim dallarında eğitimlerle donanabileceklerdir.

İSTEC’TE LABORATUVAR

istec’te Fizik Kimya ve Biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran Patentli ürün ve Uluslar Arası Literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir.

Laboratuarımız, ister bir kriminal lab, ister bir analitik, organik, anorganik yada biyokimya labı şeklinde kullanılabilecek durumdadır.

Laboratuvarımız okul bilimsel kurulundan izin almak kaydı ile patent veya literatürde yayın olabileceğine inanılan çalışmalar için dışarıdaki genç girişimci ve araştırmacılara açıktır.