Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Blog Image

Yurtdışı eğitim programları arasında lise değişim programı (öğrenci değişim programı) vizyonunu geliştirmek, kapsamlı bir yurtdışı deneyimi yaşamak, yurt içi ve yurtdışı eğitim tecrübelerini birleştirerek kendini geliştirmek ve ülkesine katkı sağlamak isteyen öğrenciler için geliştirilmiş ve Türkiye’de yıllardır desteklenen bir programdır. Çoğunlukla 1 akademik yıl, zaman zaman öğrenci talebine göre 1 akademik dönem (5 ay) süresince yapılabilen lise değişim programları ile öğrenciler dünyanın farklı noktalarında lise eğitimi aracılığıyla akademik bilgilerini geliştirmenin yanında sorumluluk bilinçlerini arttırmakta, özgüvenlerini pekiştirmekte ve dünya görüşlerini genişletme şansına sahip olmaktadırlar.

Lise öğrenimini yurt dışında almak isteyen istec koleji öğrencilerimiz, Amerika ve Avrupa’da bulunan seçkin okullarda eğitimlerine devam ederler. Bu eğitimler istec danışmanları ile planlanmaktadır. Lise Değişim Programı dönemlik ve yıllık alınabileceği gibi tüm lise eğitiminizi bu program ile yurt dışında tamamlayabilirsiniz. Bu program seçeceğiniz ülkenin bakanlıkları ile Milli Eğitim Bakanlıkları güvencesinde gerçekleştirilmektedir. Yurtdışı lise eğitimi alan öğrenciler her ülkeye özgü belirli şartları yerine getirerek lise mezuniyetine hak kazanabilirler. Gittikleri ülkelerde mezun olarak o ülkenin lise diplomasına sahip olan öğrenciler özellikle bulundukları ülkede üniversite geçişinde büyük avantajlar elde ederler. Bunların en önemlisi üniversite başvurularında öğrencilerin yerel öğrenci kontenjanı üzerinden değerlendirilmesidir. Bu şekilde üniversitelere giriş şansları bir hayli yükselir.

Yurtdışında devlet liselerindeki programları tercih eden öğrenciler aile yanında konaklama seçeneğine sahiptir. Öğrenciler yerleştirildikleri devlet liselerinin yakınlarındaki ailelerin yanında kalarak hem gittikleri ülkelerin kültürüne daha rahat adapte olabilir, hem de aile ortamında yaşamaya devam edebilirler. Yurtdışındaki lise eğitimi sırasında yatılı okulları tercih eden öğrenciler okulların yurtlarında konaklamaktadırlar. Günlük öğünler konaklamalara dahildir.

Amerika ve Kanada’da oldukça yaygın olarak yapılan yurtdışındaki lise eğitimi programı İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda gibi ülkelerde de yapılmaktadır. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Avustralya’da da öğrenci değişim programı imkanı vardır. Yurtdışı eğitim macerasına yurtdışındaki lise eğitimi programıyla başlayan öğrenciler, lise mezuniyeti de aldıkları takdirde ekstra dil eğitimi veya akademik hazırlık eğitimine ihtiyaç duymadan mezun oldukları ülkede üniversite eğitimi almaya devam edebilirler.

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

İstec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

İstec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

İSTEC mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.