STEAM Eğitimi Nedir?

Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözerken doğal olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarını birlikte kullanmalarını gerektiren bir eğitim yaklaşımıdır. Geleceğin mimar, mühendis, ressam ve bilim insanları gibi 21. yüzyılın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Yapılan araştırmalar. STEAM eğitiminin öğrencilere olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen eğitimi destekleyen programdır. Son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Arts yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

STEAM sadece bir eğitim programı değil; her öğrencinin erken yaşta eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır. Bu programın en iyi şekilde kullanılması için bu ortamı yaratabilecek olan ebeveynler ve eğitmenlerdir. Onların rolü, bu programın doğru işlemesinin en ana sebebidir.

 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir,
 • Yaratıcı düşünmeyi destekler,
 • Bilişsel ve duyuşsal alanlarda ilerlemeyi sağlar,
 • Grupla çalışma ve iletişim gibi sosyal becerileri geliştirir,
 • STEAM alanlarına ve kariyerlerine ilgiyi arttırır.

 

Araştırmalar STEAM alanında yetişen insan gücüne ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. STEAM bilgisinin gelecekte daha da önemli olacağı beklenmektedir.

Eğitiminin Başlıca Kazanımları

 • Yaratıcı düşünme
 • Yenilikçi olma
 • Uzamsal farkındalık, çevresini gözlemleme
 • Araştırma
 • Soru sorma
 • İpuçlarını birleştirme
 • Problem çözme
 • Muhakeme etme
 • Fikirlerini güvenle ifade etme
 • Küme çalışması, dayanışma
 • Saygı duyma
 • Yeteneklerini ortaya çıkarma
 • Liderlik vasıflarının ortaya çıkması
 • Üretime yönlendirme