STEAM ODAKLI Eğitim Metodu (SOfistec )

Blog Image

SOfistec ;

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir.

Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

Yapılan araştırmalar STEAM eğitiminin öğrencilere olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. STEAM sadece bir eğitim modeli değil; her öğrencinin erken yaşta eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır. Bu programın en iyi şekilde işlemesi için bu ortamı yaratabilecek olan ebeveynler ve eğitmenlerin rolü çok büyüktür.

Yeni yöntemin en belirleyici özelliği ise soruyu öğretmenin değil öğrencinin soracak olması. STEM metodunun geliştirilmesi için MEB'in başlattığı Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAİLS) projesi kapsamında bilim öğretmenleri yetiştirilmeye başlanılmıştır.

Minval bu üzere iken istec ailesi olarak Steam Standardına adaptasyon sürecinde gecikmeden bünyesinde bir STEM temelli Bilim Teknoloji merkezi bulunan bir lise (Özel Adana Çınarlı Fen Teknoloji Lisesi) oluşturduk ve ivedilikle çalışmalarımıza başladık. Steam’e istec ailesi olarak kendi konjektörümüze göre yorumlayıp rol model olması isteğiyle STEAM Odak istec eğitim metodu (SOfistec ) şeklinde eğitim metodumuzu tescilledik.


istec ailesi olarak SOfistec eğitim normunu en iyi şekilde verecek sanal interaktif, online multimedia araçları tasarlamak ve aynı zamanda mobil reel uygulamalı eğitim laboratuvarları (LABOMOBİL) ve atölyeleri kurmak; STEM eğitimini örnek teşkil edecek bir şekilde yapılandırmak; akademik üyeleri, öğretmenleri ve öğrencileri bu konuda eğitebilmek vs. bu alandaki temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Gelişen teknolojinin eğitime entegresiyle ve daha modern öğretim metodolojileriyle her türlü bilimsel ve ihtiyacı teknik bilginin daha hızlı, tetikleyici ve kalıcı şekilde öğrenen beyinlere absorbsiyonu hakkında Avrupa Birliği Çerçeve Programları (Horizon 2020, Erasmus+), Sanayi Bilim Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK bünyesinde sunulan proje destekleriyle ülkenin geleceğine inovatif bakış açısı ve rotalar sunmayı istemekteyiz.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”

Çocuğunuz kendi ismiyle toprağın kuruluğuna göre sulama miktarını ayarlayan veya el çırpışıyla lambaları söndürüp açan bir elektronik kart dizayn edip bastırsa istemez miydiniz ?

PROGRAMLAR

istec Doğa Bilimi
  • istec’te fizik eğitimi öncelikle fizik hesaplarını kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi fizik dersine başlanmadan ilk hafta yoğun bir programla anlatılır. Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca bütün derslerde; fiziksel bir fenomeni öğrencilere senkron bir şekilde anlatabilmek için; öncelikli sınıf yada laboratuvarda destekleyici olarak sanal ortamda interaktif simülatör deneyler paralelinde neden, sonuç çıkarımı, analitik ve grafiksel çözüm esasına göre tartışma ortamına sokularak ve o tartışma ortamında yaşanarak, 5 duyunun uyarılması ile anlatılacaktır.

  • istec’te kimya eğitimi öncelikle kimyasal hesapları kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi kimya dersine başlanmadan ilk hafta fizik dersi ile koordineli bir yoğun programla anlatılır. Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca kimya dersi; deneyler eşliğinde işlenir.

  • Biyoloji dersi gerek gerçek kasaplık hayvanların organları gerek gerçeksi dokuya sahip maket ve modelleri; yada interaktif 3D simülasyon , resim yada videoları incelenerek anlatılacaktır. “botanik-genetik-zooloji-mikrobiyoloji-anatomi-fizyoloji-taksonomi” anabilim dalı laboratuarları şeklinde uygulanacaktır.

  • istec’te Fizik Kimya ve Biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran Patentli ürün ve Uluslar Arası Literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir. Laboratuarımız, ister bir kriminal lab, ister bir analitik, organik, anorganik yada biyokimya labı şeklinde kullanılabilecek durumdadır.

istec'te Teknoloji
  • Günümüz dijital çağı bilgisayar ve yazılım mühendisliğini en önemli mesleklerden biri olarak belirlemiştir. Bunu önemseyen İSTEC algoritmaya giriş ve mentörler eşliğinde seçeceği en az iki yazılım öğrenmeyi şart koşmaktadır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlerle uzman yazılımcı bir mentör eşliğinde kurulmuş olan SoftTeam grubunu katılım sağlayabileceklerdir. Yapacakları programlardan başarı vaat edenlerin geliştirilmelerine melek yatırımcılardan yada Tübitak gibi proje programlarından destek bulunabilecektir.

  • Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir. Robotik ise elektronik devreler yardımı ile kodlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Makine kontrol sistemi, bilgisayar gibi birçok alanda hayatımızın kolaylaştırmakta olanak sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar.

   istec’te Robotikte Uzman bir mentör eşliğinde istekli öğrencilerden kurulan RoboTeam grubuyla ; mBot, Micro:bit, Makey Makey, Scratch, Matatalab,Scratch, mBlock, gibi robotik kodlama setlerinden ve sistemlerinden ilgili olanın eğitimi verilip, Ayrıca robot cihazlar tasarlayıp projeler üretilebilecektir.

  • iSTEC’te Adobe Photoshop, Illustrator Corel Draw gibi grafik tasarım ve video montaj programları,HTML5, Asp.net; PHP gibi web tasarım programları yanında grafik tasarım ve video montaj programları seçmeli olarak öğretilebilmektedir.

  • Deneyimli bir webmaster mentörlüğünde e-tradeTeam grubu kurulur. Bu grupta dijital çağın olmazsa olmazı dijital e-ticaret esasları ve kurulabilecek bir start-upun sosyal medya yöneticiliği öğretilmektedir.

istecte Mühendislik
  • İSTEC ailesi olarak mecburi Temel Elektrik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş dersi ile Temel Analog ve Dijital Elektronik laboratuvarı ile seçmeli Kontrol Teori; Güç Ve Otomasyon Elektroniği; PLC ve Yenilenebilir Enerji Üretimi dersleri verilmektedir.

   “Elektronik Kart tasarım ve Simülasyon (OrCad;Matlab Simulink)” istec’te Matlab Simulink ve OrCAD gibi simülasyon programlarıyla sanal kartlar tasarım ve elektronik simülasyonlar ve sinyal işlemler yapabilmeyi öğreneceklerdir.
   Labview-Scada ile milyonlarca mühendisin ve bilim adamının kullandığı grafiksel programlama dili ara yüz programlarıyla görsel LCD-Dokunmatik ekrandan görsel kontrollerle profesyonel cihazlar tasarlayabilmeyi öğreneceklerdir.
   “elektronik baskı devre tasarımı (Eagle;Proteus) ve kart imali” İSTEC’te; Or-Cad; Proteus; Eagle gibi elektronik baskı devre Tasarım Programları seçmeli olarak öğretilecektir.

   “Elektrik Elektronik Tasarım Takımı (EETeam) EETeam elektronik hobisi olan öğrenciler tarafından elektrik elektronik mühendisi bir mentör hoca başkanlığında kurulmaktadır.

  • istec’te Biyomühendislik ve Genetik Mühendisliği giriş dersleri verilmekte ve bu derslerde öğrendiği bilgilerle DNA izolasyonu yapan; Mikrobiyolojik ve Virolojik incelemeler yapabilen; Köylerindeki veya Çevresindeki bir bitkinin çiçek veya yapraklarından özler esktratlayıp ilacını, merhemini, yapıştırıcısını boyasını yada parfümünu üreten gençler hedeflenmektedir.

   Biyomühendislik ve Genetik araştırma takımı (GeneTeam)
   GeneTeam biyoloji ve genetik hobisi olan öğrenciler tarafından bir biyomühendis mentör hoca başkanlığında kurulmaktadır. Bu grup paydaşımız olan ÇINAR Biyomühendislik Derneği ile koordineli çalışmalarına başlayacaklardır.

  • “Uçak ve Roket Tasarım Takımı (AviaTEAM)”
   AviaTEAM havacılık ve uçma hobisi olan öğrenciler tarafından uçak mühendisi bir mentör hoca başkanlığında kurulmaktadır. Grup yerli uydumuzu yapan Tübitak Uzay birimiyle, TAİ; Havelsan; Roketsan; TUSAŞ kurumlarıyla paylaşım halinde çalışmaktadır. Grup kendi fonksiyonel dronlarını, prototip uçak, helikopter ve roket modellerini üretmektedir.

  • Temel İnşaat Mühendisliği ve Mimariye giriş temel seçmeli dersi ile AutoCAD veya 3Dmax’ta tasarlayıp, maketlerini hazırlayan geleceğin yeşil sıfır emisyonlu şehirlerini planlayan hayal gücü yüksek gençler yetiştirilmesi planlanmaktadır.

   Seçmeli Yenilenebilir Enerji Kaynakları dersi ile istec okul binaları dahil güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ile hibrit elektrik üretim sistemlerinden, yağmur suyu depolama, ısı yalıtım kaplamaları, verimli hidrojen enerjisi üretme şeklinde projeler tasarlamayı ve uygulamasını öğrenebilmektedir.

   “Geleceğin Yeşil Şehirlerini Tasarlıyoruz (FuterArchTeam)”
   FuterArchTeam; hayal gücü yüksek, mimari tasarımlara meraklı ve dünyaya gelecek sıfır C02 emisyonlu temiz enerji sistemleri tasarlamak isteyen öğrenciler tarafından bir mimar ve bir makine yada enerji sistemleri mühendisi mentörlüğünde kurulur.

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

İstec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

İstec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

İSTEC mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.