Mühendislik Fen Lisesi ( MFL )

Blog Image

istec Ailesi Olarak;

STEAM ODAK istec Eğitim Metodu (SOfistec) çerçevesinde mühendislik bakış açısının inovatif yaratıcılığı tetiklediğine inanarak bir Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Havacılık ve Uzay lisesi veya Tarım lisesi gibi liselerimiz var. Lakin çok önemli bir jeopolitik öneme haiz ülkemiz için neden tasarımcı, mucit karakterli, genç dâhilerin hayal güçlerinin erken yaşta en güçlü olduğu dönemlerinde okuyabileceği temel 3D tasarım; Matematiksel modelleme; Algoritma ve Arduino Robotik kodlama gibi seçmeli temel mühendislik derslerinin de fen lisesi müfredatına ek okutulabileceği Mühendislik Fen Lisesi kavramı yoktu. Bu vahim eksiği fark eden istec ailesi derhal MFL Mühendislik Fen Lisesi adını Türk Patent ve Marka kurumuna marka tescillendirmesini yapmıştır.

MFL; STEAM eğitiminin olmazsa olması düşünülebilecek bir okul standardıdır.

Bugün bir çok Elektrik Elektronik Mühendisliği yeni mezunu bir mühendis; bir devrenin üzerinde; belki 4 sene boyunca matematiksel olarak çözümlediği transformatörleri bir elektronik kart üzerinde gördüğünde tanıyamayacak; daha doğrusu elektronik bir kart üzerinde gördüğü çoğu devre elemanını hem tanıyamayacak tanısa da devredeki işlevini anlamlandıramayacak haldedirler. Bir çok lise öğrencisi fizik derslerinde dirençlerde ve sığaçlarda seri ve paralel bağlamalı devreleri; kirchoff denklemlerini çıkartarak çözebilecekken gerçek hayatta karşılaştıkları bir direnci dahi tanıyamayacak yada üzerindeki şeritli omaj değerini gösteren renk kodlarını anlamlandıramayacak haldedir.

Daha direnç, sığaç ya da indüktör gibi temel devre elamanlarını gerçek bir kart üzerinde tanımayan bir nesilden, hatta mühendisten; transistör, zener diod, ptc, ntc, opamp, dijital entegreler vb. gibi yarıiletken devre elamanlarını tanımlarını beklememiz mantık dışı kalacaktır.

İSTEC ailesi olarak mecburi Temel Elektrik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş dersi ile Temel Analog ve Dijital Elektronik laboratuvarı ile seçmeli Kontrol Teori; Güç Ve Otomasyon Elektroniği; PLC ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Dersleri verilmektedir. Ayrıca Elektronik Kart Tasarım Programı (ORCAD) öğretilerek elektronik kart dizaynı ve baskı devresiyle komponent montajı yapılacaktır.

Keza Makine Mühendisliği bölümünden mezun bir çok mühendiste bir araba ya da makine içinde çok temel parçaları tanımlayamamakta; üretimde ve tamiratta kullanılan bir çok alet edevatın işlevini bilememekte, alaylı ustaların alaylarına mahzur kalabilmektedir. İyi bir mühendis olabilmeleri için piyasada 5-10 sene pişmeleri gerekmektedir. Halbuki dünyanın en prestijli mühendislik fakültesine sahip (aya çıkan roketin mucitlerinden, önemli Microsoft geliştiricilerinin okuduğu); MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 1. sınıfta el tornasından bilgisayarlı nümerik kontrollü CNC torna; ve 3D yazıcı kullanmaya olanak vererek modifiye tasarlanmış bitmiş ürünler isteyerek gençleri inovatif tasarıma ve üretime alıştırmaya çalışmaktadırlar.

istec okullarında Seçmeli Makine Müh. Giriş dersi ile AutoCad-Solidworks-Catia-Inventor gibi 3boyutlu tasarım ve mimari programları da seçmeli olarak öğretilecektir.

istec okulları ve anlaşmalı paydaşları bünyesinde bulunan El Metal ve Ağaç Tornası, CNC torna freze; 3D yazıcılar; Matkaplar vs. malzeme işleme makineleri yanında; kalıplı döküm atölyesi; elektroplating kaplama sistemleri vs gibi malzeme; makine, veya araç gereç üretme imkanlarını öğrencilerimizin adına atanmış olan proje mentörleri eşliğinde gerçekleştirebileceklerdir.

Günümüz dijital çağı bilgisayar ve yazılım mühendisliğini en önemli mesleklerden biri olarak belirlemiştir. Bugün e-Ticaretin ve Uzaktan Sanal Eğitimin konuşulduğu bir dönemde yazılım ve kodlamanın önemini anlatmaya gerek yoktur. Çocukların eğlence anlayışı bile bilgisayar oyunlarıyla evrilmekte, bu oyunlar için güçlü yazılım ve hayal gücü yüksek grafik tasarım, bilgisayar ağları yönetimi ve görüntü sinyal işleme bilgisi istenmektedir. Ne yazık ki mevcut üniversitelerimizden mezun genç bilgisayar mühendislerimiz; bir web tasarım firmasında bile alaylı webmasterların altında ezilmekte iş bulamamaktadırlar. Format atmasını dahi bilmeyen mühendis bey ve hanımlar her geçen yıl çoğalmakta dolayısıyla, yetersiz bilgiyle kapitalist piyasanın çarkları arasında ezilmektedir.

istec ailesi olarak gençlerimize, mecburi temel Algoritma, C++, Arduino tabanlı robotik kodlama ve proje üretme; Web Tasarım gibi dersler yanında seçmeli olarak, Android; Pyton; JAVA vs Popüler Programlama dillerinden öğrenebilmelerine olanak tanıyoruz.

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

İstec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

İstec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

İSTEC mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.