Blog Image

“Gerçek nazik çiçekler” olarak bilinen, insanların gizemli ve kutsal bulduğu mucizevi bir çiçek; lotus çiçeği.
Çamurlu ve kirli ortamlarda yaşayan lotus çiçeğinin muhteşem özelliği kirli ortamda olmasına rağmen yapraklarının tertemiz olmasıdır. Bu olayın gerçekleşme şeklini inceleyecek olursak; Lotus bitkisi üzerine en ufak toz parçası geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve tozu belli bölgeye doğru iter. Ve yağmur yağmaya başladığında ise yağmur damlalarını aktif bir biçimde kullanarak temizlenir. Yaprağının üzerine düşen yağmur damlalarının üzerindeki kirli bölgelere aktarmaktadır Lotus çiçeğinin bu özelliği hakkında akademik çalışmalar yapılmış ve mimari alanda pek çok projeye örnek olmuştur.

Lotus çiçeği edebiyat alanında da önemini korumuştur. Birçok şair ve yazarın eserinde yer almıştır. Lotus çiçeğinin mitolojilerde önemli şeyleri sembolize etmektedir. Eski Mısır döneminde kutsal kabul edilen mavi lotus çiçeği günümüze kadar bereket, yeniden doğuş, doğum ve saf tutkuyu sembolize eder.

Budizm ile özdeşleştirilen lotus çiçeğinin dini önemi de vardır. Budistler tarafından merhamet tanrıçası olarak kabul edilen Guanyin elinde lotus çiçeğiyle resmedilmiştir. Lotus çiçeği saflığın bozulmamışlığın sembolüdür. Budizm de temizlik önemlidir. Lotus pislikten çıkmasına rağmen kendini temizler ve sonrasında muhteşem çiçekler açar.

Farklı renklere ve türlere sahip olan lotusun her rengi farklı bir anlam ifade eder; özellikle Pembe Lotus: Aydınlanmayı simgeler.
Kırmızı Lotus: Özverili gerçek aşkı, merhamet ve tutkuyu, sevgiyi yani kalbi sembolize eder. Bu açıdan cömertliğin olduğu yerlerde kırmızı lotus yetişir.
Mavi Lotus: Bilgi ve bilgeliğe işaret eder. Eski Mısır kültüründe akıl ve ruh üzerindeki kontrolü simgeleyen mavi lotus nadiren bulunan bir türdür. Mitolojide kutsal kabul edilen mavi lotus, onlar için saf tutku, yeniden doğuş, bereket ve bolluk anlamlarına gelirdi. Mor Lotus: Buda öğretilerinin temsilidir. Kişinin uyanışı ve yeniden doğuşu konusunda bilgilendiricidir. Çeşitli özelliklerle donatılan lotusun 145.5 milyon yıldır dünyada var olduğu ve kutsallığının sürdüğü bilinir. Tarihi hayli eski olan lotus çiçeği kokusu ve tadı ile tarihin tüm dönemlerine meydan okuyan etkilere sahiptir.
Beyaz Lotus: Saflığı, manevi mükemmelliği ve huzuru simgeler.

Her öğrencimiz bir lotus çiçeği olacaktır. Kötü bir çevrede olmak zorunda kaldığında kendini kötülüklerden koruyup çevresine hep güzellik yayacaktır. Negatif düşünceli insanlara pozitif enerji verecek ve onların dertlerinin çözüm noktası olacaktır. Pozitif, umut dolu ve iyi olan insanların da zor dönemleri olabilmektedir. Bu dönemlerde kendine destek olacak dostlara –yani toprağa- ihtiyacı olur. Okulumuzda her zaman toprağını bulacak pozitif yaşamına devam edecektir.