Blog Image

Okulumuz STEAM Eğitim Modelini uygulayacak olan ve bütün derslerde uygulamalı eğitimi esas alan fen ve teknoloji lisesi olarak Adana Sarıçam’da 2019-2020 eğitim öğretim yılına merhaba demiştir.

Hedef 2023 eğitim politikasına rol model olacağı düşünülen uygulamalı deneysel eğitim sisteminin içine sanatı da alarak Türkiye’nin İlk Mühendislik Fen Teknoloji Lisesi ve Dünyanın 3. Steam Focus okulu olmayı kendimize  ilke edindik. Yerli üretim atağında (yerli uydumuz İMECE, savaş uçaklarımız Hürkuş, Anka tankımız Altay…) analitik düşünebilecek, inovatif dizayn kabiliyeti yüksek, uygulamaya dönük becerileri gelişmiş genç mühendis ve bilim adamları yetiştirmek elzem hale gelmiştir.

Okulumuzda inovasyon odaklı, patent alabilen mucitlerin, Tübitak ve Avrupa Birliği Ajanslarına proje üretebilen gençlerin yetişebileceği bir kurum olmayı hedeflemekteyim. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği Fen ve Teknoloji Lisesi müfredatına ek olarak dijital çağa ayak uyduracak seçmeli dersler okulumuzda verilmektedir. Bunlar; Autocad  , Solidworks , 3 Boyutlu Makina ve Malzeme Grafik Tasarım, programları yanında Orcad gibi elektronik kart tasarım, Labriew gibi elektronik cihaz ara yüz programlama yazılımlarıyla , 3D yazıcı ve CNC torna makinalarında gençlerin kendi cihazlarını tasarlayıp , yerli üretim atağında analitik düşünebilen, inovatif dizayn kabiliyeti yüksek, uygulamaya dönük becerileri gelişmiş genç mühendis ve bilim insanları yetiştirmek için imkanlar sunmaktayız.

Okulumuz bilim ve felsefenin tartışıldığı Antik Yunan’ın Miletos Okulu; devasa kitap hazinesiyle İskenderiye Gizem Okulu, Bağdat’ın Beyt-ül Hikmet Bilgelik Evi; Endülüs’ün Kurtuba Bilim Akademisi gibi antik dönemlerden günümüze bilimde ve felsefede lokomotif görevini üstlenmiş antik okulların dijital çağdaki bir halefi olarak ülkemiz gençlerini aydınlatıp ışıldatmaya kendimizi adadık.

Bu bilimsel yolda siz değerli konuklarımızın bizlere ışık tutacağına , desteklerini esirgemeyeceğine ve bu moralle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin gençlerine Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında aydınlatacağımıza söz veriyoruz ve her zaman aşağııdaki sözleri söylüyoruz.

“Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”

Fatma ARLI
Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisi ve Eğitimci