Blog Image

İlke ve Değerlerimiz - İstec Yemini

istec zamanın alnı üzerinde parlayan bir inci
Bugün ben bir yemin ettim
Mucitlerin kaşiflerin izinden gideceğim
Asırlar boyu anlatılacak karanlığı aydınlatan meşale olacağımıza
İçtenlikle ve cesaretle, İnançla ve sadakatle,
Bilimi, mutluluğu yayacağımıza
Sevgiyi ve hoşgörüyü aşılayacağımıza
Yüce Önderimizin yolunda kalacağımıza
Sorulara cevap, sorunlara çözüm olacağımıza
Nereye gidersek gidelim yollar ihtişamımızı anlatacak
Ulu dağlar sıralansa da nehirler önümüzde uzansa da
Dalgalar kabarsa da rüzgarlar hırçınlaşsa da
Ulaşmak için erdemli bilgeliğe
Gayret alemine cesurca dalacağımıza
Vatanıma milletime hangi ahval ve şerait olursa olsun sadık kalacağıma
Bütün inandığım mukaddesatım ve sevdiklerimin aziz ruhları üzerine
Yemin Eder And içerim.