Blog Image

istec Tarih ve Arkeoloji Takımı (HisArTeam)

istec’te tarihe ve arkeolojik kazılara meraklı öğrenciler tarih öğretmenleri eşliğinde kuracakları HisArTeam grubuyla istec’le paydaş olan Ç.Ü. Arkeoloji ve Tarih bölümleriyle işbirliği halinde ayda iki kez düzenleyecekleri paneller ve seminerlerle meraklı beyinlere tarihteki ve arkeolojik kazılardan açığa çıkan bilgileri tartışma ortamı sunabileceklerdir.

istec Felsefe Takımı (PhyTeam)

istec’te felsefe meraklısı filozof gençler felsefe öğretmenleri eşliğinde kuracakları PhyTeam grubuyla istec’le iletişimde olan Adana Felsefe kulüp ve dernekleriyle işbirliği halinde ayda iki kez düzenleyecekleri paneller ve seminerlerle meraklı beyinlere özellikle bilim felsefindeki doneleri tartışma ortamı sunabileceklerdir.

istec Hukuk Takımı (LawTeam)

istec’te hukuki ve medeni haklarını bilen; öz savunmasını özgüvenle yapabilen cesur gençler yetiştirilmek istenmektedir. İstec’le hukuk konusunda yetenekli gençlerle profesyonel bir hukukçu eşliğinde kuracakları LawTeam grubuyla istec’le iletişimde olan olan Adana Barolar Birliği ile işbirliği halinde ayda iki kez düzenleyecekleri paneller ve seminerlerle beraber örnek dava duruşma tatbikatları yapılır ve kararlar tartışılır.

istec Edebiyat Birliği (LiteTeam)

istec’te şiir, roman, edebiyat meraklısı yazar veya şair karakterli gençlerle edebiyat öğretmenleri eşliğinde kuracakları LiteTeam grubuyla istec’le iletişimde olan olan Ç.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleriyle işbirliği halinde ayda iki kez düzenleyecekleri paneller ve seminerlerle eser eleştirileri yapacaklar ve popüler edebiyat akımlarını tartışmaya açacaklardır.