Blog Image

ZEKÂ OYUNLARI VE STRATEJİ ATÖLYESİ

Küreselleşen dünyadaki devlet yönetiminde, şirket yönetiminde ve insanlar arasındaki ilişkilerde en fazla dikkat edilen mevzu stratejidir. Strateji geliştirmek sadece geleceği planlamada değil aynı zamanda kriz anında olayları başarıyla yönetmek için önemlidir. İnsan beyninin eğitim süreci ne kadar verimli ve etkinse strateji geliştirme ihtimali de o kadar fazla olur. Strateji ile rakibimiz ister devlet olsun isterse birey olsun onun her hamlesine karşılık nasıl bir hamle yapabileceğimizi düşünür ve taktiğimizi geliştirerek her bir hareketi planlamaya çalışırız. Galip ya da mağlup olmamız ise belirlediğimiz bu taktiğe bağlıdır. Bu atölye ile biz gençlerimize başarıları ile dünyaya hükmeden atalarımızın bu başarılarında cesaretleriyle beraber neden sonuç ilişkisini görerek geliştirdikleri stratejinin de önemli yer tuttuğunu aktarmayı, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı, IQ’larını en iyi şekilde kullanabilmelerini hedeflemekteyiz. Bir diğer amaç ise yaşadığı topluma karşı sorumluluk hisseden, sürekli değişip gelişen teknoloji ve bunun beraberinde getirdiği avantaj ve dezavantajlar karşısında yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, araştırmacı ve değişime açık bireylerin yetişmesidir.

YARATICI YAZARLIK

Sait Faik insanların anlatma ihtiyacını şöyle ifade eder: “Yazmasam ölecektim!” Yazmak; düşüncelerimizi, duygularımızı kâğıda dökmektir. Yaratıcı yazarlık; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini özgürce ifade edebilmektir. Bu da bireylerin hem günlük hayatlarında hem de iş hayatlarında kendilerini en doğru şekilde anlatmalarına yardımcı olmaktadır. Yaratıcı yazarlık atölyesi sayesinde öğrencilerimiz düşünce ve fikirlerini yaratıcı bir şekilde yazıya geçirebilmeyi, duygularını daha naif ve edebi bir biçimde ifade etmeyi öğrenerek hem kendisi hem de kariyeri için doğru adımlar atabilecektir. Amacımız yaratıcı yazarlığa giden yolları, yazının ipuçlarını öğretmek, farklı bakış açıları kazandırmaktır.

MÜNAZARA TEKNİKLERİ

Münazara, bir konudaki tez ve antitezin jüri önünde tartışılmasıyla yapılan, amacı karşı tarafın tezlerini çürütmek ve kendi tezini karşı tarafa kabul ettirebilmek olan bir yarışmadır. Gruplar kendilerine bir başkan ve sözcü belirleyebilirler. Konular gruplara verilir ve belli bir süre verilerek hazırlık yapmaları sağlanır. Gruplar kendi içinde iş bölümü yapar. Herkes üstüne düşen konuda kaynakları araştırır ve bilgileri toplar. Yapılan araştırmalar ne kadar sağlam olursa tartışma sırasında ekibin etkileme gücü de yüksek olacaktır. Münazarada amaç, öğrencilerin dersin dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini sağlamak, öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmektir. Münazara yapan öğrencilerimiz bir gruba liderlik yapmayı, grubu adına konuşmayı, zaman ile yarışmayı, iş bölümü yapmayı, araştırmayı ve kendini fikirlerini ifade etmeyi öğreneceklerdir.

DRAMA-TİYATRO

Drama; oyuncular tarafından tiyatro tekniklerinden faydalanılarak canlandırılan kurgusal esere dayalı anlatı türüdür. Bir sözcüğü, kavramı, davranışı, tümceyi, fikri veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir. Drama çalışmaları bireyleri bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Drama öğrencinin sözcükleri, tutum ve davranışları, devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlamakla beraber öğrenmesini çabuklaştırır. Drama eğitimi ile öğrencilerimizin hayal gücü gelişecek, iş birliği yapabilecek, sosyal – psikolojik duyarlılığı oluşacak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini kazanarak dilin kullanım alanları ve kalitesini zenginleştirecektir.