istec Kuluçka Merkezi (incubaTeam)

Blog Image

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi”


“incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.

istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Okulumuz inovasyon odaklı, patent alabilen mucitlerin, Tübitak ve Avrupa Birliği Ajanslarına proje üretebilen gençlerin yetişebileceği bir kurum olma hedefindedir.

Kuluçka Paydaşlarımız