istec Deneysel&Kuramsal Fizik

Blog Image

istec’te fizik eğitimi öncelikle fizik hesaplarını kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi fizik dersine başlanmadan ilk hafta yoğun bir programla anlatılır.

Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca bütün derslerde; fiziksel bir fenomeni öğrencilere senkron bir şekilde anlatabilmek için; öncelikli sınıf yada laboratuvarda destekleyici olarak sanal ortamda interaktif simülatör deneyler paralelinde neden, sonuç çıkarımı, analitik ve grafiksel çözüm esasına göre tartışma ortamına sokularak ve o tartışma ortamında yaşanarak, 5 duyunun uyarılması ile anlatılacaktır.

Örneğin harmonik dalgalarda mekanik rezonans olayı; diyapazonların titrestirilmesi ile duyarak, basit sarkaçların ve kütle bağlı yayların salındırılmasıyla görsel ve dokunsal şekilde deneyimlendirilecek, bir tenörün kadehi sesiyle rezonansa getirip çatlatılmasının ya da Tacoma faciası gibi köprülerin veya yapıların, rüzgar salınımı ile yıkılmasının videolarının izletilmesi ile pekiştirip; var olan sanal laboratuvarlardaki simülasyon programlarının çalıştırılmasıyla farklı parametreler arası ilişkinin göreceli değişiminin takibiyle rezonans fenomenini idrak edebilecektir.

Rezonansın elektriksel eş değeri RLC rezonans devrelerinin bir radyo alıcısı olduğunu öğrenip; radyo telsiz iletişimindeki önemini anlayacaklardır.

Parkta salıncakta sallanan çocuğun maksimum sallanma genliğinin ve su şebeke borularındaki çınlamanın ve tıpta kullanılan manyetik rezonans MR görüntüleme cihazlarının çevremizdeki fizik kapsamında rezonans etkileri olduğunu çıkarımlayabileceklerdir. “mekanik-termodinamik-elektrik-optik-dalgalar-kuantum fiziği” şeklinde laboratuvar eğitimleri verilecektir

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”