istec Evren (GalacTEAM)

Blog Image

istec, meraklı beyinlerin toplandığı bir bilgelik mektebidir. Astronomi, başka gezegenlerde hayat var mı, evrenin yaratılışı antik çağlardan beri merak edilen sorulardır. Müfredatımızda Seçmeli ders olarak astronomi ve parçacık fiziği dersleri verilmektedir.

Bu dersler Kuasarlar, Galaksiler, Nebulalar, Yıldızlar Gezegenler ve Uyduları ve Evreni oluşturan gizemli parçacıklar hakkında genel bilgiler ve etkileşimli fizik yasalarını öğrenip yeni gözlemlerin tartışıldığı interaktif dersler olacaktır.

Aynı zamanda meraklı öğrenciler ve bir mentör öğretmen liderliğinde kurulan GalacTEAM takımı ile astrofizik, kozmoloji ve parçacık fiziği bilimsel gelişmeleri takip edilip tartışılmaktadır. Paralel evrenlere açıldığı iddia edilen Karadeliklerin, Kurt deliklerinin, zamanda yolculuğun gizemlerinin araştırıldığı, CERN’ deneyiyle her an keşfedilen yeni parçacık ve bilgiler eşliğinde evrenin var oluşunun felsefi tartışmalarının yapılıp makaleler üretildiği aktif bir grup olacaktır.

GalacTEAM; NASA; Tübitak Uzay; Türkiye Uzay Ajansı, Antalya ve Erzurum Tübitak Ulusal Gözlemevi, Kandilli Rasathanesi, gibi kurumların takipçisi ve proje katılımcısı olmaya çalışacaklardır. Astronomik gözlem anlamında Ç.Ü. UZAYMER’le işbirliği halinde Tübitak tarafından belirlenen yıllık gözlem takvimi programınca teleskopla gözlemlerini 50cm çapındaki Pro RC 500 LK7 teleskopuyla yapacaklardır. Çukurova Üniv. CERN Uzaktan Eğitim Merkeziyle iletişim halinde olacak bu grup yeni gelişmeleri anında öğrenebileceklerdir.

“astrofizik-kozmoloji-parçacık fiziği” şeklinde 3 alanda yoğunlaşılacaktır.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”