istec'te Fizik

istec Fizik

istec’te fizik eğitimi öncelikle fizik hesaplarını kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi fizik dersine başlanmadan ilk hafta yoğun bir programla anlatılır. Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca bütün derslerde; fiziksel bir fenomeni öğrencilere senkron bir şekilde anlatabilmek için; öncelikli sınıf yada laboratuvarda destekleyici olarak sanal ortamda interaktif simülatör deneyler paralelinde neden, sonuç çıkarımı, analitik ve grafiksel çözüm esasına göre tartışma ortamına sokularak ve o tartışma ortamında yaşanarak, 5 duyunun uyarılması ile anlatılacaktır.

DETAYLI BİLGİ
istec'te Kimya

istec Kimya

istec’te kimya eğitimi öncelikle kimyasal hesapları kolaylıkla yapabilmek için fizik ve kimya için matematik ve geometri bilgisi kimya dersine başlanmadan ilk hafta fizik dersi ile koordineli bir yoğun programla anlatılır. Daha sonra, “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca kimya dersi; deneyler eşliğinde işlenir.

DETAYLI BİLGİ
istec'te Biyoloji

istec Biyoloji

Biyoloji dersi gerek gerçek kasaplık hayvanların organları gerek gerçeksi dokuya sahip maket ve modelleri; yada interaktif 3D simülasyon , resim yada videoları incelenerek anlatılacaktır.
“botanik-genetik-zooloji-mikrobiyoloji-anatomi-fizyoloji-taksonomi” anabilim dalı laboratuarları şeklinde uygulanacaktır.

DETAYLI BİLGİ
istec'te Evren

istec Evren (GALACTEAM)

istec, meraklı beyinlerin toplandığı bir bilgelik mektebidir. Astronomi, başka gezegenlerde hayat var mı, evrenin yaratılışı antik çağlardan beri merak edilen sorulardır. Müfredatımızda Seçmeli ders olarak astronomi ve parçacık fiziği dersleri verilmektedir.
Bu dersler Kuasarlar, Galaksiler, Nebulalar, Yıldızlar Gezegenler ve Uyduları ve Evreni oluşturan gizemli parçacıklar hakkında genel bilgiler ve etkileşimli fizik yasalarını öğrenip yeni gözlemlerin tartışıldığı interaktif dersler olacaktır.

DETAYLI BİLGİ
istec'te Dünyamız

istec Dünyamız

istec fiziki ve beşeri coğrafya bilgisinin doğada yön bulma ve hayatta kalma temel bilgilerinin ehemmiyetini bilmekte ve yaşanılacak bir felaket veya kötü durumda hayatta kalma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi istemektedir. Seçmeli olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve haritalama ilgili temel bilgi ve paket bilgisayar yazılımlarından öğrenme fırsatı sunmaktadır. Okulumuz Adana Meteoroloji kurumuyla işbirliği halinde bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindedir.

DETAYLI BİLGİ
istec'te Laboratuvar

istec'te Laboratuvarlar

istec’te Fizik Kimya ve Biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran Patentli ürün ve Uluslar Arası Literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir.
Laboratuarımız, ister bir kriminal lab, ister bir analitik, organik, anorganik yada biyokimya labı şeklinde kullanılabilecek durumdadır.

DETAYLI BİLGİ