istec Deneysel&Kuramsal Biyoloji

Blog Image

istec’te biyoloji eğitimi öncelikle , “Her ders bir deney her deney bir deneyim” düsturunca her ders deneysel ve uygulamalı anlatılır.

Örneğin sınavlarda kurak bölgede yaşayan memeli hayvanların böbreklerinin su kaybını azaltmak için nefron kılcallarının yoğun bir şekilde saçaklandığı proximal tüpün daha uzun ve henle kulpunun daha derinlere dalacak şekilde adaptasyon yaptığı bilgisinin araştırıldığı bir soruyu kurak ve sulak bölgede yaşamış hayvanın böbreklerinin kesilerek karşılaştırılmalı incelenmesiyle hem böbreğin anatomik yapısı daha iyi görülecek ve fizyolojik çalışması daha iyi analiz edilebilecektir.

Aynı çıkarım okul bahçemizde de olan botanik bahçesinden almış olduğumuz çöl kaktüsü ve tropikal okaliptüs yapraklarının yapılarının mikroskop altında incelenmesi suretiyle toprak yapısı; sıcaklık, nem ve güneş ışığı farklarının yarattığı değişimler ve adaptasyonlar incelenebilecek ve bu sayede binlerce soru çözmek yerine bu biyolojik süreçler daha iyi analiz edilebilecektir.

Biyoloji dersi gerek gerçek kasaplık hayvanların organları gerek gerçeksi dokuya sahip maket ve modelleri; yada interaktif 3D simülasyon , resim yada videoları incelenerek anlatılacaktır.

“botanik-genetik-zooloji-mikrobiyoloji-anatomi-fizyoloji-taksonomi” anabilim dalı laboratuarları şeklinde uygulanacaktır.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”