Blog Image


Hakkımızda

istec; International Science and Technology College=UFTEK; Uluslararası Fen Teknoloji Lisesi baş harflerinden oluşmuş bilimsel, inovatif, interaktif eğitim metodolojisini esas edinmiş olan ve Türk Patent Ensitüsünden isim ve logo Marka tescili alınmış eğitim kurumları çatı ismidir.

istec; Ulusal ve Uluslararası ortamda patentli eğitim modeli ile isim hakkı Frenchise verilmek üzere kurulmuş bir marka değeridir.

istec ve STEAM ; Tarihçe
istec; 2019 yılında AR-GE ve Eğitim-Öğretim hizmetlerini ana eksen olarak belirlemiş, bilimin ve teknolojinin yayılmasını misyon edinmiş; STEAM Anonim Şirketi çatısı altında kurulmuştur. STEAM Anonim Şirketi; ismini 21.yy eğitim metodu olan STEM eğitim modeline art-sanatın eklenmesiyle beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanım esasıyla oluşturulmuştur. Ek olarak STEAM=“buhar” anlamında Sanayi inkılabını da anımsatmasıyla, istec okullarında eğitimde bir endüstri devrimi yapmayı amaçlamaktadır.

Okullarımızın akademik olarak istec STEAM Odak Eğitim Metodu (SOfistec ) modelini laboratuvar ortamında ayrıntılı olarak veren ve en az üç yabancı dili (trilingual eğitim) yetkinlikle öğreten yabancı dil eğitim programı ile Avrupa Birliğine üye ülkelerde geçerli açık lise diploması alma hakkı kazandıran ve sınavsız olarak bu üniversitelere kayıt fırsatı sunan, tamamıyla öğrencinin yetiştirilmesini ve uluslararası arenada yetkin bir birey olmasını hedef edinmiş kurumlardır.

Hem STEAM eğitimi hem de Trilingual eğitimi verecek olan öğretmen kadromuz alanlarında uzman, tecrübe ve deneylerle öğrendiklerini aktarabilen, öğrenci-veli diyalogu kuvvetli olan bireylerden oluşmaktadır. Ayrıca ülkemizde büyük bir sorun olan ingilizce konuşma becerisi eğitim kadromuzdaki native speakers (anadili konuşanlar) eşliğinde öğrenilerek doğru telaffuzlar ile öğretilmektedir.

Özetle nitelikli, yenilikçi, yaratıcı ve planlı eğitim sistemi ile sonuç ve ürün odaklı öğretim potansiyelimizi gerçeğe dönüştürmeyi, sorumluluğunu bilen başarılı öğrenciler yetiştirmeyi planlamaktayız.

Vizyonumuz : Tarihe adını yazdıran, bilime ve teknolojiye değer katarak geleceğini ve geleceğimizi tasarlayan bireylerin yetiştiği, eğitim ve öğretimde dünya toplumlarına rol model bir kurum olmaktır.

Misyonumuz : Bilimi ve teknolojiyi kalkındırabilen,bilimsel araştırma metholojisini kullanabilen ,inovasyon odaklı, sadece diplomalı bireylerden ziyade evrensel etik değerlere sahip, özgüvenli ,sorunlara çözüm getirmekten öte çözümü uygulayabilen ve Atatürk ilkelerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.