istec 3’lü Dil Eğitimi (TriLingual Education)

Blog Image

''ÇOK DİLLİ, ÇOK KÜLTÜRLÜ'‘

“En az iki dili anlamadan asla birini anlayamazsınız.” demiştir Geoffrey Willans. Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi giderek artmaktadır ve bireylere birçok faydası olmaktadır. Yeni bir dil öğrenmek kişiyi geliştirir. Yabancı dil öğrenilirken birey kendi dil yapısını ve ses uyumunu detaylı inceleyerek anadilini yeniden keşfedecektir. Böylece daha etkili iletişim kurmasını sağlayacaktır.

Yabancı dil öğrenildiğinde farklı dil sistemlerini tanımak, anlamak ve iletişim kurmak beynin fonksiyonlarını zorlayacağından dolayı beynin işlevselliği daha fazla gelişecek; beynin dil merkezleri de gelişip büyüyecektir. Hafızayı güçlenerek alzheimer hastalığına karşı tedbir alınacaktır. Güçlü hafıza ise problem çözme, müzakere etme ve çoklu görevleri başarı ile yerine getirme kabiliyetini artırarak analitik düşünme yeteneğini geliştirir.

İki dili öğrenerek büyüyen bireyler, daha önce duymadıkları dilleri ayırt edebilme yeteneğine sahip olmaktadırlar. İki dil bilen insanlar birden fazla iş olduğunda işler arasında daha hızlı geçiş yapabilmektedirler. Daha fazla bilişsel esneklik gösterip beklenmedik durumlara daha kolay uyum sağlayabilmektedirler. İki dilli insanların dikkatleri üzerinde daha güçlü kontrolleri vardır. Tüm bu faydaların ötesinde, yabancı bir dil öğrenmenin en güzel faydalarından birisi başka bir kültürün içine dalmanızı ve kendi kültürünüzü başka bir kültürün gözünden görmenizi sağlamasıdır. Başka bir dil öğrenerek “ikinci bir ruh” daha kazanabilirsiniz.

istec’te dil eğitimine çok önem verilen bir husustur. İngilizce eğitiminde gramer, okuma, çevirme, dinleme ve konuşma şeklinde ayrı beceri takipleri sayesinde tam anlamıyla bir ingilizce öğrenimi sağlanmaktadır. Konuşma ve dinleme bölümleri Native speaker eşliğinde öğretilecektir. 2. dil olarak bilimde çığır açmış bilimcilerin dili almanca mecburi tutulmaktadır.

Ayrıca seçmeli 3. dil olarak (Rusça, Arapça, Çince; Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri tercih edilebilecektir.

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

İstec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

İstec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

İSTEC mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.