AVRUPA BİRLİĞİ DİL EĞİTİM MODELİ

Türkiye'de İngilizce

Türkiye’de İngilizce bilgisi özellikle konuşma alanında oldukça yetersizdir. Dünya sıralamasında 98 ila 102’nci sırada yer almaktadır. Türkiye’de İngilizce dilinin grameri iyi öğretilmektedir, ancak bu iletişim için yeterli değildir. Özel ve Devlet Üniversitelerinde hazırlık programları geçiş sınavlarındaki başarı oranı sadece yüzde 11’dir.

Okullarda İngilizce

Türkiye’de ortak bir dil programı olmaması sebebiyle İngilizce Eğitimi öğrenciler için devamlılık arz etmemektedir. A okuluna devam eden bir öğrenci B okuluna gittiğinde ya da İlkokuldan Ortaokula geçtiğinde devamlılık arz eden bir eğitimle , geriye dönmeden İngilizce öğrenmelidir. Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerde uyguladığı ve başarılı olduğu Ortak Dil Eğitim Modelini ülkemiz için proje kapsamında okullarda kullanmak için onay aldık.

Avrupa Birliği Dil Öğretim Modeli

İngilizce öğretmenleri için hizmet içi eğitimler Avrupa Birliği Dil Öğretim Modeli için uygun kitap kullanımı Öğrencilerin dil yeterliliklerinin eğitim-öğretim yılının başlangıcında ve bitişinde ULUSLARARASI DENKLİĞİ olan TABLET sınavı ile ölçülmesi , gelişimlerinin takip edilmesiyle okullarda uygulanır.