TÜRKİYE'de İLK VE TEK

Mühendislik Fen Lisesi


Çocuğunuz kendi ismiyle toprağın kuruluğuna göre sulama miktarını ayarlayan veya el çırpışıyla lambaları söndürüp açan bir elektronik kart dizayn edip bastırmasını istemez miydiniz ?

3'LÜ DİL EĞİTİMİ

istec’te dil eğitimi çok önem verilen bir husustur. İngilizce ve 2. dil olarak bilimde çığır açmış bilimcilerin dili Almanca mecburi tutulmaktadır.
Ayrıca seçmeli 3. dil olarak (Rusça, Arapça, Çince, Fransızca ve İspanyolca) dillerinden biri tercih edilebilecektir.

Okul Kontenjanımız

Okulumuz 64 kontenjanlı,
4 derslikli bir okul olarak COVİD19 Pandemi Döneminde de öğrencilerimizin daha az etkileşimle sağlıklı eğitimler almasına imkan sunmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenlerimiz tarafından izlenip düzenli takip edilir.

UYGULAMALI LABORATUVAR EĞİTİMİ

istec’te Fizik Kimya ve Biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran Patentli ürün ve Uluslar Arası Literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir. Laboratuarımız, ister bir kriminal lab, ister bir analitik, organik, anorganik yada biyokimya labı şeklinde kullanılabilecek durumdadır.STEAM Odaklı Eğitim Metodu (Sofistec)

SOFistec ile STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme imkanı sağlanmaktadır.

Science

Deneysel&Kuramsal FİZİK

“Mekanik - Termodinamik - Elektrik - Optik - Dalgalar - Kuantum Fiziği”

Accounting

Deneysel&Kuramsal KİMYA

“İnorganik-Organik-Analitik-Nükleer-Fiziko-Biyokimya”

Business

Deneysel&Kuramsal BİYOLOJİ

“Botanik-Genetik-Zooloji-Mikrobiyoloji-Anatomi-Fizyoloji-Taksonomi

Psychology

istec Kodlamaevi (SoftTeam)

“C, C++, C#, Visual Basic; Java, Javascript; Pyton; Fortran; Pascal, Ruby, Perl”

Food & Drinking

istec Robotikevi (RoboTeam)

“mBot, Micro:bit, Makey Makey, Scratch, Matatalab, Scratch, mBlock,”

Arts & Media

Grafik ve Web Tasarım Atölyesi (GraphyTeam)

istec’te Adobe Photoshop, Illustrator Corel Draw gibi grafik tasarım ve video montaj programları,HTML5, Asp.net; PHP gibi web tasarım programları yanında grafik tasarım ve video montaj programları seçmeli olarak öğretilebilmektedir

Neden istec Okulları

MFL

TÜRKİYE'de İLK VE TEK MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

Professional Instructor
ONLİNE PROGRAMLAR

DAİMA MODERN EĞİTİM istec’TE!

Online Courses
DİL EĞİTİMİ

3'LÜ DİL EĞİTİMİ SADECE istec'TE

Books & Library

istec Okulları

Blog Image

Mühendislik Fen Teknoloji Lisesi;
MFL nedir?

Günümüz dijital çağı bilgisayar ve yazılım mühendisliğini en önemli mesleklerden biri olarak belirlemiştir. Bugün e-Ticaretin ve Uzaktan Sanal Eğitimin konuşulduğu bir dönemde yazılım ve kodlamanın önemini anlatmaya gerek yoktur. Çocukların eğlence anlayışı bile bilgisayar oyunlarıyla evrilmekte, bu oyunlar için güçlü yazılım ve hayal gücü yüksek grafik tasarım, bilgisayar ağları yönetimi ve görüntü sinyal işleme bilgisi istenmektedir. Ne yazık ki mevcut üniversitelerimizden mezun genç bilgisayar mühendislerimiz; bir web tasarım firmasında bile alaylı webmasterların altında ezilmekte iş bulamamaktadırlar. Format atmasını dahi bilmeyen mühendis bey ve hanımlar her geçen yıl çoğalmakta dolayısıyla, yetersiz bilgiyle kapitalist piyasanın çarkları arasında ezilmektedir.

DETAYLI BİLGİ
Blog Image

STEAM ODAK Eğitim Metodu (SOfistec ) Özellikleri?

STEAM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Yeni çağ bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEAM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEAM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

DETAYLI BİLGİ
Blog Image

istec’te Laboratuvarlar

istec’te Fizik Kimya ve Biyoloji laboratuvarımız üniversiteleri kıskandıran Patentli ürün ve Uluslar Arası Literatürde makale çıkarabilecek, tam donanım ve alt yapıyla inşa edilmiştir.

DETAYLI BİLGİ

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

istec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

istec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

istec mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.

istec YÖNETİM KADROSU

Fatma ARLI
Emrumiye ARLI
Arman KARCI
Eyyüp KAYHAN
Deniz YALUK BİLMEZ
Fatma ARLI

FATMA ARLI KURUCU
Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisi ve Eğitimci

Emrumiye ARLI

EMRUMİYE ARLI FAHRİ BİLİMSEL DANIŞMAN
SOfistec Eğitim Kuramcımız
Elektrik-Elektronik&Makine Mühendisi Yüksek Fizikçi ve
Öğretim Görevlisi (Çukurova Ünv.)

Arman KARCI

ARMAN KARCI KURUCU TEMSİLCİSİ
Genel Koordinatör

Eyyüp KAYHAN

EYYÜP KAYHAN OKUL MÜDÜRÜ
Matematik Öğretmeni

Gözde KARAOSMANOĞLU

Gözde KARAOSMANOĞLU MÜDÜR YARDIMCISI
Fizik Öğretmeni